Obstarávanie

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vyšná Olšava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu vo Vyšnej Olšave, ktorá je umiestnená na parc. č.: 359/1, 359/2, k katastrálne územie: Vyšná Olšava, obec: Vyšná Olšava, okres: Stropkov, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné znižovanie energetickej náročnosti budovy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily