Obstarávanie

Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 281 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 281 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky dodanie novej filtračnej stanice, modernizácia existujúcej filtračnej stanice, inštalácia dymníkov a pretesnenie odsávacích miest na oboch pracoviskách SUZE na zníženie prašnosti na Oceliarni č. 2 (OC2), prevádzka Odsírenie SUZE (Odsírenie surového železa ) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom a min. 92 % účinnosti zberu/ zachytenia TZL pri zdroji. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk Odsírenia SUZE a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 4 4 281 000,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 90098

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Január 2018 10. Január 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. September 2016 9. September 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka - TENZA Slovakia 10. Január 2018 10. Január 2018
Zmluva Zmluva o dielo 5. Január 2018 5. Január 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. August 2017 2. August 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - HPFM 10. Január 2018 10. Január 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2016 6. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka - ILD SK + VÍTKOVICE Slovakia 10. Január 2018 10. Január 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (17) 30. August 2016 30. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (18-22) 6. September 2016 6. September 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Január 2018 10. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Január 2018 10. Január 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-14) 17. August 2016 17. August 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. November 2016 8. November 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka - ZVVZ Enven 10. Január 2018 10. Január 2018
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 7. September 2018 7. September 2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (15-16) 24. August 2016 24. August 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Január 2018 10. Január 2018
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×