Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 605 864,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 482 096,00
Zaplatené:
1400.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
14

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Liptovský Hrádok

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JPMŠ, s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90008
Martin Kubov 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90009
Štefánia Jaňáková 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90010
Juraj Jaňák 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90011
FORESTRA, s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90012
Šuriansky s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90013
LESKO, s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90014
LES-OV spol s r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90015
Kršák, s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90016
BODOR, s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90017
Družstvo SLOVAKIA 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90018
LES-WOOD s.r.o. 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90019
ENVIRA,s.r.o 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90020
Ing. Miloš Mišiak-LESA 14 1 605 864,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 90021

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady SP komplex LS Liptovská Osada na rok 2018 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637654/download","filename":"01 SP originál komplex LS Liptovská Osada na rok 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637655/download","filename":"jed-formular LS Liptovská Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637656/download","filename":"Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637657/download","filename":"Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637658/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637659/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637660/download","filename":"Príloha č. 2a SP komplex LS Lipt. Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637661/download","filename":"Príloha č. 2b SP komplex LS Lipt. Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637662/download","filename":"Príloha č. 3 SP Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637663/download","filename":"Príloha č. 4 SP Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637664/download","filename":"Príloha č. 5 SP Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637665/download","filename":"Príloha č. 5.1 SP Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891365/content/637666/download","filename":"RD ťažba LS Liptovská Osada 2018-final-prip.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LESKO, s. r. o. - R/ŤČ/007/18/12/04 - CRZ: 7832/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920221/content/790659/download","filename":"7832_2017_LSR - potvrdenka LESKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 1 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910128/content/747385/download","filename":"Cenová ponuka JPMŠ LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 14 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910199/content/747613/download","filename":"Cenová ponuka Mišiak-LESA LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Bodor, s.r.o. - R/ŤČ/010/18/12/04 - CRZ: 7840/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920246/content/790674/download","filename":"7840_2017_LSR - potvrdenka Bodor.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LES-WOOD s.r.o. - R/ŤČ/012/18/12/04 - CRZ: 7848/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920258/content/790684/download","filename":"7848_2017_LSR - potvrdenka LES WOOD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy FORESTRA, s. r. o. - R/ŤČ/005/18/12/04 - CRZ: 7827/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920216/content/790655/download","filename":"7827_2017_LSR - potvrdenka FORESTRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 10 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910181/content/747569/download","filename":"Cenová ponuka Bodor LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 3 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910138/content/747414/download","filename":"Cenová ponuka Jaňáková LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy JPMŠ, s. r. o. - R/ŤČ/001/18/12/04 - CRZ: 7822/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920200/content/790647/download","filename":"7822_2017_LSR - potvrdenka JPMŠ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zapisnica PU LS 04 2018 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907775/content/736269/download","filename":"ZapisnicaPU LS 05 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ŠURIANSKY s.r.o. - R/ŤČ/006/18/12/04 - CRZ: 7830/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920218/content/790656/download","filename":"7830_2017_LSR - potvrdenka Šuriansky.pdf"}]
Zápisnica Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk LS 04 2018 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907780/content/736272/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 6 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910157/content/747477/download","filename":"Cenová ponuka Šuriansky LS 04 2018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie ponúk ŤČ 2018 LS 04 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907282/content/734330/download","filename":"Zápisnica otváranie ponúk ŤČ 2018 LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 13 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910197/content/747611/download","filename":"Cenová ponuka ENVIRA LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 11 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910186/content/747578/download","filename":"Cenová ponuka Družstvo Slovakia LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 4 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910145/content/747428/download","filename":"Cenová ponuka Jaňák LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Ing. Miloš Mišiak - LESA - R/ŤČ/014/18/12/04 - CRRZ: 7856/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920268/content/790692/download","filename":"7856_2017_LSR - potvrdenka Ing. Mišiak LESA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Štefánia Jaňáková - R/ŤČ/003/18/12/04 - CRZ: 7824/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920208/content/790651/download","filename":"7824_2017_LSR - potvrdenka Jaňáková.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 7 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910165/content/747484/download","filename":"Cenová ponuka LESKO LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov LS 04 2018 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907784/content/736275/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 8 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910168/content/747489/download","filename":"Cenová ponuka LES-OV LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 9 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910174/content/747542/download","filename":"Cenová ponuka Kršák LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Družstvo SLOVAKIA - R/ŤČ/011/18/12/04 - CRZ: 7844/2017/LSSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920254/content/790681/download","filename":"7844_2017_LSR - potvrdenka Družstvo Slovakia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočného plnenia 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021646/content/907750/download","filename":"Skutočné plnenie 2018 LS 04 RZ ŤČ 010181204 .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 2 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910133/content/747398/download","filename":"Cenová ponuka Kubov LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ENVIRA, s. r. o. - R/ŤČ/013/18/12/04 - CRZ: 7851/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920265/content/790691/download","filename":"7851_2017_LSR - potvrdenka ENVIRA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Martin Kubov - R/ŤČ/002/18/12/04 - CRZ: 7823/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920204/content/790649/download","filename":"7823_2017_LSR - potvrdenka Kubov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kršák s.r.o. - R/ŤČ/009/18/12/04 - CRZ: 7836/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920240/content/790671/download","filename":"7836_2017_LSR - potvrdenka Kršák.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke LS 04 2018 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919663/content/789488/download","filename":"Sprava_o_zakazke_ LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 5 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910150/content/747440/download","filename":"Cenová ponuka Forestra LS 04 2018.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočného plnenia 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021653/content/907764/download","filename":"Skutočné plnenie 2018 LS 04 RZ ŤČ 010181204 .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka č. 12 LS Liptovská Osada 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910189/content/747582/download","filename":"Cenová ponuka LES-WOOD LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Juraj Jaňák - R/ŤČ/004/18/12/04 - CRZ: 7826/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920211/content/790653/download","filename":"7826_2017_LSR - potvrdenka Jaňák.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LES-OV, spol. s r.o. - R/ŤČ/008/18/12/04 - CRZ: 7833/2017/LSR 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920226/content/790661/download","filename":"7833_2017_LSR - potvrdenka LES-OV.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×