Obstarávanie

Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 336 339,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 336 339,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia diela v zmysle projektovej dokumentácie, autorský dozor a inžinierska činnosť pre objekt príručných dielní a skladov, ktoré sú súčasťou objektu RTVS. Bezprostredne susedí so štúdiovým a vysielacím blokom ku ktorému je konštrukčne pripojený. Realizácia zákazky je na princípoch zmluvných podmienok podľa žltej knihy FIDIC. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 336 339,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 89830

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie + oprava SP so dňa 21.06.2017 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836211/content/641722/download","filename":"Zväzok 1_RTVS_ČASŤ 2,3_1.1_oprava so dna 21.06.2017_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836211/content/641723/download","filename":"Oprava výzvy so dna 21.06.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836211/content/641724/download","filename":"Sutazne podklady _RTVS_Oprava Lehoty so dna 21.06.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836211/content/641726/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie RTVS so dna 21.06.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790751/download","filename":"Adresa na obal_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790752/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790753/download","filename":"CV o neúčasti na príprave SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790754/download","filename":"CV o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790755/download","filename":"CV_súhlas spodmienkami súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790756/download","filename":"Čestné vyhlásenie o bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790757/download","filename":"ČSOB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790758/download","filename":"FORMULÁR 1_Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790759/download","filename":"Formulár platieb - variant 1 (bez cien).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790760/download","filename":"Formulár platieb - variant 2 (bez cien).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790761/download","filename":"jed-formular_pamarch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790762/download","filename":"KB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790763/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790764/download","filename":"OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790765/download","filename":"osvedčenei projektant.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790766/download","filename":"osvedčenie stavbyvedúceho.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790767/download","filename":"Plná moc Ing. Trávniček, rychly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790768/download","filename":"Ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790769/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790770/download","filename":"Popis-tech. riešenia-RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790771/download","filename":"Preberací protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790772/download","filename":"Predbežný harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790773/download","filename":"Referencia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790774/download","filename":"referencie Metrostav Slovakia a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790775/download","filename":"Rez strechou Navrhovany stav Variant 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790776/download","filename":"Rez strechou Navrhovany stav Variant 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790777/download","filename":"Rozpočet - RTVS variant 1 FM (bez cien)(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790778/download","filename":"Rozpočet - RTVS variant 1 FM (bez cien).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790779/download","filename":"Rozpočet - RTVS variant 2 FM (bez cien).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790780/download","filename":"SPLNOMOCNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790781/download","filename":"Technické riešenie zhotoviteľa_bezpečnostný technik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790782/download","filename":"Technické riešenie zhotoviteľa_garant pre SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790783/download","filename":"Technické riešenie zhotoviteľa_projektant.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790784/download","filename":"Technické riešenie zhotoviteľa_stavbyvedúci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790785/download","filename":"UniCredit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790786/download","filename":"VÚB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790787/download","filename":"Vyhlásenie projektanta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790788/download","filename":"Vyhlásenie stavbyvedúceho.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790789/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790790/download","filename":"Zápisnica o prevzatí staveniska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790791/download","filename":"ZHS_metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790792/download","filename":"ZHS_pamarch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790793/download","filename":"Zmluva na techn. spôsobilosť _ 7424-WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790794/download","filename":"Zväzok 2 zmluvné podmienky_bez uvedenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790795/download","filename":"Zväzok 3 SpravaOtvorenieStrechy2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790796/download","filename":"Zväzok 3 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790797/download","filename":"Zväzok 3 príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790798/download","filename":"Zväzok 3 StatickyPosudok-cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790799/download","filename":"Zväzok 3 StatickyPosudok-cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790800/download","filename":"životopis projektanta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920421/content/790801/download","filename":"životopis stavbyvedúceho.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920418/content/790748/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920418/content/790749/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk KRITERIA.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920432/content/790811/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2017 5. September 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901740/content/707418/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920441/content/790815/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie so dňa 15.06.2017 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833863/content/628243/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie RTVS so dna 15.06.2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920430/content/790809/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920430/content/790810/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia pod doručení vysvetlenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577675/download","filename":"Príloha_Jednotný Európsky dokument_doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577676/download","filename":"Sutazne podklady _RTVS_1Zväzok 1_RTVS_ČASŤ 1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577677/download","filename":"ZOZNAM DOKLADOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577678/download","filename":"Zväzok 1_RTVS_ČASŤ 2,3_1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577679/download","filename":"Zväzok 2 zmluvné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577680/download","filename":"Zväzok 3 SpravaOtvorenieStrechy2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577681/download","filename":"Zväzok 3 príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577682/download","filename":"Zväzok 3 StatickyPosudok-cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577683/download","filename":"Zväzok 3 StatickyPosudok-cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825432/content/577684/download","filename":"Zväzok 3 Opis predmetu zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo číslo: ZM00000534 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920411/content/790744/download","filename":"ZM0000534-txt - scan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920426/content/790804/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920426/content/790805/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_po doručení vysvetlenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk + oprava SP_19.06.2017 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834850/content/633312/download","filename":"Oprava výzvy_predlženie lehoty_19.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834850/content/633313/download","filename":"Sutazne podklady _RTVS_Oprava Lehoty so dna 19.06.2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×