Obstarávanie

Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia".


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Svinia
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
599 899,00
Konečná suma(Bez DPH):
599 899,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO01 Materská škola SO02 Spevnené plochy - chodníky SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia SO05 Trávnaté plochy Vodovodná prípojka, vnútorny vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie dažďovych vôd.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 4 599 899,00 Neuvedené EUR 28. December 2017 89798

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Novostavba MŠ v obci Svinia 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724500/download","filename":"Bank. vy´pis EKO SVIP01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724501/download","filename":"Bankova zaruka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724502/download","filename":"KONTROLNÝ A skusobný plán MŠ Svinia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724503/download","filename":"Plán BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724504/download","filename":"Plán ochrany ŽP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952837/content/724505/download","filename":"PLAN_LIKVIDACIE_ODPADU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 01 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918238/content/784095/download","filename":"01_DAG_SLOVAKIA_Ponuka_Ostatne´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918238/content/784096/download","filename":"01_DAG_SLOVAKIA_Ponuka_Kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 []
Zmluva Uzavretá zmluva o dielo 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918257/content/784140/download","filename":"ZOD Svinia MSˇ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918248/content/784136/download","filename":"SpravaPodlaPar24.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 01 súťažných podkladov 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826420/content/583482/download","filename":"Vysvetlenie01_SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573580/download","filename":"0000_StrukturaSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573581/download","filename":"0100_SutaznePodklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573582/download","filename":"0200_Prilohy_01az10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573583/download","filename":"0300_PD_Spravy_Sprievodna_SuhrnaTechn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573584/download","filename":"0301_PD_SO01_HlavnySO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573585/download","filename":"0302_PD_SO02_SpevnenePlochyChodniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573586/download","filename":"0303_PD_SO03_SpevnenePlochRampy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573587/download","filename":"0304_PD_SO04_Oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573588/download","filename":"0305_PD_SO05_TravnatePlochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573589/download","filename":"0306_PD_TZB_ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573590/download","filename":"0307_PD__Elektroinstalacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573591/download","filename":"0308_PD__KonstrukcneDetaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573592/download","filename":"0309_PD__Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573593/download","filename":"0310_PD__TepelnoTechnPosudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573594/download","filename":"0311_PD__PoziarnaBezpecnost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573595/download","filename":"0312_StavebnePovolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824794/content/573597/download","filename":"0400_VykazVymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 03 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918240/content/784110/download","filename":"03_EB_Ponuka_Ostatne´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918240/content/784111/download","filename":"03_EB_Ponuka_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 02 súťažných podkladov 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830990/content/608869/download","filename":"Vysvetlenie02_SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918247/content/784134/download","filename":"ZapisVyhPonuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 25. August 2017 25. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868328/content/653043/download","filename":"InformaciaVyslVyhPonuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časť Ostatné a časť Kritériá. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918243/content/784125/download","filename":"ZapisOtvar_CastOstatne_SviniaMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918243/content/784126/download","filename":"ZapisOtvar_CastKriteria_SviniaMS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 02 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918239/content/784108/download","filename":"02_Ekoprim_Ponuka_Ostatne´.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918239/content/784109/download","filename":"02_Ekoprim_Ponuka_Kriteria.PDF"}]
Zmluva Novostavba MŠ v obci Svinia 2. Marec 2018 2. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707040/download","filename":"Harmonogram MŠ Svinia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707041/download","filename":"Poistna zmluva.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707042/download","filename":"Subdodavatelia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707043/download","filename":"Suhrny list stavby.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707044/download","filename":"Surny list stavby str 51.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950227/content/707045/download","filename":"Zmluva.PDF"}]
Súťažné podklady Oprava 02 súťažných podkladov 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831776/content/613396/download","filename":"0300_PD_Spravy_Sprievodna_SuhrnaTechn_Oprava01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831776/content/613397/download","filename":"0100_SutaznePodklady_Oprava02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831776/content/613398/download","filename":"001_SP_OznamOprava02SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831776/content/613399/download","filename":"0000_StrukturaSP_Oprava02.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava 01 súťažných podkladov 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826471/content/583658/download","filename":"0001_SP_OznamOpravy01SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826471/content/583659/download","filename":"0001_SP_OznamOpravy01SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 03 súťažných podkladov 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830996/content/608884/download","filename":"Vysvetlenie03_SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápis z posúdenia podmienok účasti. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918244/content/784128/download","filename":"ZapisVyhPU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 04 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918241/content/784117/download","filename":"04_EKOSVIP_Ponuka_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918241/content/784118/download","filename":"04_EKOSVIP_Ponuka_Kriteria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×