Obstarávanie

Odprášenie koksovej služby VKB 1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 734 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 734 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky technologických zariadení na odprášenie koksovej služby VKB1 za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk koksovej služby VKB1 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacích zariadení. Koksovú službu prevádzky Koksovňa tvorí súbor objektov podieľajúcich sa na procese dopravy, triedenia a expedície koksu vyrobeného vo VKB1. Manipulácia a triedenie koksu pozostáva z jednotlivých na seba navzájom nadväzujúcich činností v samostatných objektoch triedenia, pospájaných systémom pásovej dopravy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 4 4 734 000,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 89794

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. December 2017 29. December 2017
Zmluva Zmluva o dielo 22. December 2017 22. December 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. December 2017 29. December 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (4) 24. August 2016 24. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. August 2017 2. August 2017
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 10. November 2017 10. November 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-3) 5. August 2016 5. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (6-7) 6. September 2016 6. September 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. September 2016 9. September 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. November 2016 2. November 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Júl 2016 11. Júl 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2017 29. December 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka_ENERGYCO, s.r.o. 29. December 2017 29. December 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka_ILD SK / VÍTKOVICE Slovakia 29. December 2017 29. December 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka_TENZA Slovakia 29. December 2017 29. December 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. December 2017 29. December 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka_HPFM/MAKS-D 29. December 2017 29. December 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (5) 30. August 2016 30. August 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×