Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
585 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
585 300,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
15

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KÚTIK DKD s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89765
Milan Chválik - junior 45 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89766
Forest Service JN s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89767
FORESTRA, s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89768
Juraj Piar 33 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89769
Daniel Kantor - TIMBERJEK 25 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89770
DR Drevo, s.r.o. 37 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89771
Lesné práce s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89772
Milan Kubančík 25 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89773
Leslan s.r.o. 37 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89774
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 47 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89775
EUROLESY s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89776
TERLOU s.r.o. 37 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89777
Louter s.r.o. 37 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89778
Halgaš Forest s.r.o. 55 39 020,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89779

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913332/content/762341/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/14/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913478/content/762798/download","filename":"CRZ 8031-2017-LSR Juraj Piar LS 02.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017947/content/902005/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 02 2018.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/17/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913498/content/762846/download","filename":"CRZ 8036-2017-LSR Lesné práce s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/24/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913501/content/762853/download","filename":"CRZ 8037-2017-LSR M. Chválik junior LS 02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913313/content/762295/download","filename":"Cenové ponuky uchádzačov LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/18/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913484/content/762814/download","filename":"CRZ 8033-2017-LSR Kubančík M. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/20/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913492/content/762837/download","filename":"CRZ 8035-2017-LSR LESLAN s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/13/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913475/content/762783/download","filename":"CRZ 8028-2017-LSR Forestra s.r.o. LS 02.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921058/content/680677/download","filename":"Odstúpenie od RD LS 02.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke LS Slovenská Ľupča 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913909/content/764448/download","filename":"Správo o zákazke LS 02 2018.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/22/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913473/content/762777/download","filename":"CRZ 8027-2017-LSR Forest Service JN s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/23/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913471/content/762771/download","filename":"CRZ 8026-2017-LSR EUROLESY s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti LS Slovenská Ľupča 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913278/content/762217/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/19/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913487/content/762824/download","filename":"CRZ 8034-2017-LSR KÚTIK DKD s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/21/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913481/content/762804/download","filename":"CRZ 8032-2017-LSR K.K. ŤAŽBY s.r.o. LS 02.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890676/content/634423/download","filename":"JED-formular LS 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890676/content/634424/download","filename":"LS 02 SP 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890676/content/634425/download","filename":"Príloha č. I k SP LS 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890676/content/634426/download","filename":"Príloha č. II SP LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/15/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913452/content/762712/download","filename":"CRZ 8024-2017-LSR Daniel Kantor LS 02.pdf"}]
Zápisnica Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913351/content/762398/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/16/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913470/content/762761/download","filename":"CRZ 8025-2017-LSR DR DREVO s.r.o. LS 02.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Slovenská Ľupča 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913263/content/762080/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS 02 2018.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/27/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913476/content/762791/download","filename":"CRZ 8030-2017-LSR Halgaš Forest s.r.o. LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/25/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913505/content/762864/download","filename":"CRZ 8061-2017-LSR TERLOU LS 02.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/26/2018/15/02 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913499/content/762849/download","filename":"CRZ 8038-2017-LSR LOUTER s.r.o. LS 02.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×