Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
637 735,00
Konečná suma(Bez DPH):
635 730,00
Zaplatené:
99.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je celková obnova budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto. Projektová dokumentácia je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy a reaguje na výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RELIEN s.r.o. 1 635 730,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 89713

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka - časť OSTATNÉ - doplnenie. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917878/content/782894/download","filename":"časť ponuky OSTATNÉ - doplnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo. 27. December 2017 27. December 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica - otváranie časti ponúk "OSTATNÉ". 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917402/content/781770/download","filename":"zápisnica - VYHODNOTENIE PODMIENOK ÚČASTI.pdf"}]
Zmluva Ponuka - časť OSTATNÉ - doplnenie. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917870/content/782881/download","filename":"časť ponuky OSTATNÉ - doplnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov. 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883910/content/607273/download","filename":"Vysvetlenie SP - stanovisko- text..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3. 17. Október 2017 17. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889640/content/630536/download","filename":"vysvetlenie SP č. 3 - stanovisko.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica č. 3 - vyhodnotenie ponúk. 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917417/content/781815/download","filename":"Zápisnica č. 3 - VYHODNOTENIE PONÚK - VÝSLEDNÉ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. November 2017 16. November 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke. 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918038/content/783171/download","filename":"správa o zákazke - KE.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Október 2017 26. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke JED formulár. 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879955/content/590818/download","filename":"JED formulár.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907196/content/734009/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica - otváranie časti ponúk "KRITÉRIÁ". 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917406/content/781778/download","filename":"zápisnica č. 1 - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - časť KRITÉRIÁ. 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917475/content/782043/download","filename":"ponuka - časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ". 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917408/content/781782/download","filename":"zápisnica č. 2 - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - časť OSTATNÉ. 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917473/content/782041/download","filename":"ponuka - časť OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo. 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917395/content/781748/download","filename":"Zmluva o dielo..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917395/content/781749/download","filename":"Zmluva o dielo..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer. 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879953/content/590814/download","filename":"Príloha č. 4 - Výkaz výmer..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica - otváranie čast ponúk "OSTATNÉ " - obsah ponuky. 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917414/content/781805/download","filename":"zápisnica - VYHODNOTENIE PONÚK - OBSAH PONUKY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie verejného obstarávania. 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023068/content/909940/download","filename":"Zrušenie verejného obstarávania..docx.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2. 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888775/content/627189/download","filename":"vysvetlenie SP č. 2 - stanovisko.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady. 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879948/content/590792/download","filename":"Súťažné podklady - RVPS KE-mesto.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Krycí list rozpočtu. 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879951/content/590810/download","filename":"Príloha č. 3 - Krycí list rozpočtu..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×