Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
603 873,00
Konečná suma(Bez DPH):
966 195,00
Zaplatené:
159.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORESTRA, s.r.o. 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89673
Rudolf Ďurana 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89674
Daniel Kantor - TIMBERJEK 50 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89675
Silvester Kapusta - KASI 73 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89676
DR Drevo, s.r.o. 56 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89677
Mária Giertlová 50 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89678
Lesné práce s.r.o. 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89679
Milan Kubančík 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89680
KÚTIK DKD s.r.o. 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89681
Leslan s.r.o. 26 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89682
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 91 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89683
Milan Chválik - junior 56 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89684
Louter s.r.o. 56 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89685
TERLOU s.r.o. 56 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89686
Halgaš Forest s.r.o. 106 60 387,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89687
Ján Demeter 106 60 390,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89688

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Február 2019 11. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024668/content/913664/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 04 2018.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/42/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913649/content/763282/download","filename":"CRZ 8057-2017-LSR Milan Kubančík LS 04.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913339/content/762383/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/44/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913622/content/763192/download","filename":"CRZ 8053-2017-LSR LESLAN s.r.o. LS 04.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke LS Brusno 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913914/content/764455/download","filename":"Správo o zákazke LS 04 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913323/content/762320/download","filename":"Cenové ponuky uchádzačov LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/41/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913626/content/763198/download","filename":"CRZ 8054-2017-LDR Lesné práce s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/46/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913645/content/763270/download","filename":"CRZ 8056-2017-LSR Milan Chválik junior LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/40/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913639/content/763224/download","filename":"CRZ 8063-2017-LSR Giertlová LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/35/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913585/content/763118/download","filename":"CRZ 8048-2017-LSR Forestra s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/43/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913613/content/763177/download","filename":"CRZ 8052-2017-LSR KUTIK DKD s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/38/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913659/content/763306/download","filename":"CRZ 8059-2017-LSR Silvester kapusta - KASI LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/49/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913595/content/763143/download","filename":"CRZ 8049-2017-LSR Halgaš Forest s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zápisnica Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913357/content/762408/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/39/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913582/content/763108/download","filename":"CRZ 8047-2017-LSR DR DREVO s.r.o. LS 04.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890694/content/634490/download","filename":"JED-formular LS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890694/content/634491/download","filename":"Príloha č. I. k SP LS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890694/content/634492/download","filename":"Príloha č. II k SP LS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890694/content/634493/download","filename":"SP LS 04 2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Brusno 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913269/content/762089/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS 04 2018.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/37/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913580/content/763103/download","filename":"CRZ 8046-2017-LSR Kantor TIMBERJEK LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/47/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913632/content/763206/download","filename":"CRZ 8055-2017-LSR LOUTER s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/45/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913608/content/763171/download","filename":"CRZ 8051-2017-LSR K.K. ŤAŽBY s.r.o. LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/50/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913600/content/763151/download","filename":"CRZ 8050-2017-LSR Ján Demeter LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/36/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913653/content/763290/download","filename":"CRZ 8058-2017-LSR Rudolf Ďurana LS 04.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti LS Brusno 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913282/content/762230/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti LS 04.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921061/content/680680/download","filename":"Odstúpenie od RD LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA R/48/2018/15/04 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913665/content/763323/download","filename":"CRZ 8062-2017-LSR TERLOU s.r.o. LS 04.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×