Obstarávanie

Pracovná zdravotná služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 694 951,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 694 951,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podrobnejšie vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. V súlade s § 30d ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. bude, ako súčasť každého základného vyšetrenia(vrátane vyšetrenia osôb vykonávajúcich práce zaradené podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. do kategórie 3 alebo 4), bez ohľadu na rizikový faktor pracovného prostredia EKG vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie krvi (sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny rozpočet, glykémia, celkový cholesterol, HDL, LDL, triglyceroly, kyselina močová, urea, kreatinín v krvi, AST, ALT, ALP, celkový bilirubín, onkomarker CA 125, PSA onkomarker, moč chemicky, stolica na okultné krvácanie), USG brucha a oftalmologické vyšetrenie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ProCare, a.s. 2 2 694 951,00 Neuvedené EUR 12. December 2017 89617

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2017 19. December 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. December 2017 19. December 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - ProCare 19. December 2017 22. November 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 16. Október 2017 16. Október 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. September 2017 14. September 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica_časť "Ostatné"_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 19. December 2017 19. December 2017
Zápisnica Zápisnica - Vyhodnotenie ponúk - časť "Kritériá" 19. December 2017 19. December 2017
Zmluva Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 19. December 2017 19. December 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2017 11. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Október 2017 31. Október 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 3 17. Október 2017 17. Október 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvarania ponuk _ cast "Ostatne" 19. December 2017 19. December 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 19. December 2017 19. December 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie 6. Október 2017 6. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 19. December 2017 19. December 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 19. December 2017 19. December 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×