Obstarávanie

Rekonštrukcia stravovacej prevádzky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
504 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
424 897,00
Zaplatené:
84.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212500-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia stravovacej prevádzky v 1. PP a 1. NP objektu Hospodárskej budovy Národného ústavu detskej TaRCH, n.o., Dolný Smokovec č. 70, 059 81 Vysoké Tatry. Rekonštrukcia stravovacej prevádzky pozostáva zo stavebných úprav, VZT, ZTI, ÚK, plynofikácie, elektro, protipožiarnej ochrany, výmeny jestvujúceho výťahu medzi kuchyňou a jedálňou v I.NP podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom. Rekonštrukcia zahŕňa úpravu dispozičného členenia miestností, komunikačných priestorov, strojovne VZT, výdajní jedál pre pacientov a zamestnancov, realizáciu nových povrchov podláh, stien a stropov, výmeny dverných výplní podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 4 424 897,00 Neuvedené EUR 12. December 2017 89591

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ,,Kritériá" 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943388/content/763389/download","filename":"Zápisnica - Otváranie - Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943667/content/764892/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie úspešnosti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Február 2018 13. Február 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk časť ,,Ostatné" 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943392/content/763396/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943524/content/764009/download","filename":"PONUKA časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943524/content/764010/download","filename":"PONUKA časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. November 2017 13. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901024/content/704385/download","filename":"Formulár §52 - Kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897861/content/690938/download","filename":"Formulár §52 - Ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943655/content/764838/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943549/content/764185/download","filename":"Ponuka - časť Ostatné - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943549/content/764187/download","filename":"Ponuka - časť Kritériá - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943532/content/764096/download","filename":"Dolny Smokovec Ponuka KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943532/content/764097/download","filename":"Dolny Smokovec Ponuka OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885150/content/612239/download","filename":"Sutazne_podklady_-_Rekonstrukcia_stravovacej_prevadzky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943538/content/764132/download","filename":"Ponuka - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943538/content/764133/download","filename":"Ponuka - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943385/content/763380/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×