Obstarávanie

Vozidlá pre údržbu ciest


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 845 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
623 700,00
Zaplatené:
21.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa 3 posýpacích vozidiel vrátane doplnkových nadstavieb resp. radlíc na zimnú údržbu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYCA s.r.o. 3 623 700,00 Neuvedené EUR 4. December 2017 89524

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911701/content/754109/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_vyhodnoteniePU1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911701/content/754110/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_vyhodnoteniePU2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady po oprave 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838720/content/659167/download","filename":"SUCTT_Vozidla_SP_profil_v1.1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911700/content/754082/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911700/content/754083/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_otvaranie2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911710/content/754142/download","filename":"SUCTT_Vozidla_sprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HYCA 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911703/content/754127/download","filename":"Ponuka_Hyca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911703/content/754128/download","filename":"Ponuka_Hyca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Mercedes-Benz 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911705/content/754135/download","filename":"Ponuka_MercedesBenz.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Konnex 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911704/content/754130/download","filename":"Ponuka_Konnex.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 29. Jún 2017 29. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839920/content/668749/download","filename":"SUCTT_Vozidla_odpoved2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900184/content/701388/download","filename":"SUCTT_Vozidla_info_vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Október 2017 30. Október 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824222/content/570277/download","filename":"SUCTT_Vozidla_SP_profil_v1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838718/content/659162/download","filename":"SUCTT_Vozidla_odpoved1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 92/2017/SÚCTt 13. December 2017 13. December 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911702/content/754117/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_vyhodnotenie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911702/content/754118/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_vyhodnotenie_ponuk2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911702/content/754121/download","filename":"SUCTT_Vozidla_zapis_vyhodnotenie_ponuk3.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×