Obstarávanie

„Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Dvorníky-Včeláre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
97 457,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 455,00
Zaplatené:
98.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom dodávky sú nasledovné stroje a strojné zariadenia: I. Logický celok č.1 1.Traktor - 1 ks 2.Vlečka so vzduchovou brzdou - 1 ks 3.Čelný nakladač - 1 ks 4.Radlica -1 ks 5.Rozmetávač na zimný posyp ciest a chodníkov - 1 ks II. Logický celok č.2 1. Mulčovač pre údržbu krajníc - 1 ks, 2. Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 2 78 404,00 Neuvedené EUR 29. November 2017 89407
AGROSERVIS spol. s r.o. 2 18 051,00 Neuvedené EUR 29. November 2017 89408

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909178/content/741867/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2 zákona o VO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909186/content/741880/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá zo dňa 9.11.2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Október 2017 6. Október 2017 []
Zmluva Zmluva 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909192/content/741942/download","filename":"Zmluva - na LC č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909192/content/741944/download","filename":"Zmluva - na LC č.2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909184/content/741876/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.11.2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2017 6. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884156/content/608117/download","filename":"Su´tˇazˇne´ podklady - Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky - Včeláre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884156/content/608118/download","filename":"Príloha č.1 Kúpna zmluva - Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky - Včeláre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884156/content/608119/download","filename":"Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884156/content/608120/download","filename":"Príloha č.3 - JED formular 2017 vyplnená prvá strana.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909180/content/741870/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť - Ostatné zo dňa 23.10.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909188/content/741883/download","filename":"Ponuka - Ostatné - Dvorníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909188/content/741884/download","filename":"Ponuka - Kritériá - Dvorníky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909190/content/741936/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909190/content/741937/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909190/content/741938/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. November 2017 6. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Infomácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905604/content/726699/download","filename":"Informácia podľa § 55 ods.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909182/content/741874/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti zo dňa 23.10.2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×