Obstarávanie

„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Plavecký Štvrtok
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
201 992,00
Konečná suma(Bez DPH):
201 992,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). c)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 5 m3 kontajner na stavebný odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 5 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie), d)doviesť uchádzačom verejnému obstarávateľovi do obce 2x5 ks do roka pri jarnom a jesennom upratovaní prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz naplnené VKK 7 m3 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie) vrátane nájomného na 3 dní. (VKK 7 m3 je majetkom zhotoviteľa). e)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 kontajner na biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a odvoz naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 201 992,00 Neuvedené EUR 23. November 2017 89366

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/886075/content/615832/download","filename":"I N F O R M Á C I A.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. November 2017 1. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897125/content/686860/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909065/content/741498/download","filename":"VYSLEDOK_VO (9).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Kritéria" 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902671/content/711364/download","filename":"Cast_Kriteria_FCC_Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902671/content/711365/download","filename":"Cast_Kriteria_FCC_Slovensko.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk "Kritéria" 19. November 2017 19. November 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Október 2017 22. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891624/content/639374/download","filename":"I N F O R M Á C I A 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 1/2017 27. November 2017 27. November 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902655/content/711332/download","filename":"7. Zápisnica s vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Ostatné" 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902666/content/711358/download","filename":"KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902666/content/711359/download","filename":"KRITÉRIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Kritéria" 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902663/content/711338/download","filename":"KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902663/content/711339/download","filename":"KRITÉRIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883319/content/605923/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883319/content/605924/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov "Ostatné" 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902674/content/711376/download","filename":"Cast_Ostatne_FCC_Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902674/content/711377/download","filename":"Cast_Ostatne_FCC_Slovensko.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica s vyhodnotenia ponúk 19. November 2017 19. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902660/content/711335/download","filename":"10. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902660/content/711336/download","filename":"10. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×