Obstarávanie

Rekonštrukcia bloku D Objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
573 255,00
Konečná suma(Bez DPH):
573 255,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávaniasú rekonštrukčné práce na objekte DD a DSS Senium, blok D na ul. Jilemnického 48, Banská Bystrica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 2 366 482,00 Neuvedené EUR 20. November 2017 89329
VERÓNY OaS s.r.o. 2 72 824,00 Neuvedené EUR 20. November 2017 89330
VERÓNY OaS s.r.o. 2 133 949,00 Neuvedené EUR 20. November 2017 89331

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903955/content/719852/download","filename":"zápisnica otváranie Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2017 23. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904387/content/721608/download","filename":"Časť1_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904387/content/721609/download","filename":"Časť2_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904387/content/721610/download","filename":"Časť3_Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyjadrenie k žiadosti o vysvetlenie 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/859740/content/602005/download","filename":"Vyjadrenie ŽoV Rekonštrukcia Bloku D objektku DD a DSS Senium BB.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903957/content/719855/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia senium vyhodnotenie ponúk - Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo časť 1: stavebné práce 22. November 2017 22. November 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903960/content/719864/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia senium vyhodnotenie ponúk - Final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2017 23. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721587/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii_formular_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721588/download","filename":"5_zod_navrh_vratane_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721589/download","filename":"6_supis_zmien_zmluv_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721590/download","filename":"7_vyhl_subdod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721591/download","filename":"8_harm_realizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721592/download","filename":"obsah_ponuky_cast_1_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721593/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii_formular_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721594/download","filename":"5_zod_navrh_vratane_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721595/download","filename":"6_supis_zmien_zmluv_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721596/download","filename":"7_vyhl_subdod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721597/download","filename":"8_harm_realizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721598/download","filename":"obsah_ponuky_cast_2_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721599/download","filename":"1_navrh_pln_kriterii_formular_c_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721600/download","filename":"5_zod_navrh_vratane_cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721601/download","filename":"6_supis_zmien_zmluv_podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721602/download","filename":"7_vyhl_subdod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721603/download","filename":"8_harm_realizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904382/content/721604/download","filename":"obsah_ponuky_cast_3_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo časť 3: Elektroinštalácia, oznamovacie a signalizačné zariadenia 22. November 2017 22. November 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. August 2017 11. August 2017 []
Zmluva Zmluva o dielo časť 3: Elektroinštalácia, oznamovacie a signalizačné zariadenia 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903947/content/719838/download","filename":"41 Zmluva pavilón D III. časť OaS Veróny.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Blok D 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846046/content/549681/download","filename":"SP Rekonštrukcia Senium D.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo časť 2: Zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie, vzduchotechnické zariadenia 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903944/content/719820/download","filename":"40 Zmluva pavilón D II. časť OaS Veróny.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo časť 1: stavebné práce 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903939/content/719809/download","filename":"39 Zmluva pavilón D I. časť OaS Veróny.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo časť 2: Zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie, vzduchotechnické zariadenia 22. November 2017 22. November 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×