Obstarávanie

Odprašovanie aglomerácie - pás č. 1, 2, 3, 4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 552 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
47 552 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prostredníctvom inštalácie technológií dosiahnuť zníženie emisií na komínoch pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len TZL), polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (ďalej len PCDD/F) pri výrobe aglomerátu na 4 samostatných prevádzkach spekacích pásov č. 1, 2, 3, 4, zníženie prašnosti na pracoviskách a zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia TZL z Aglomerácie ako jedných z najväčších stacionárnych zdrojov emisií, zodpovedných za znečisťovanie Košického regiónu. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. výstupná koncentrácia TZL 10 mg/Nm3 (normálny m3) a PCDD/F < 0,18 ng I- TEQ/Nm3.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 7 11 888 000,00 Neuvedené EUR 8. November 2017 89243
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 7 11 888 000,00 Neuvedené EUR 8. November 2017 89244
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 7 11 888 000,00 Neuvedené EUR 8. November 2017 89245
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 7 11 888 000,00 Neuvedené EUR 8. November 2017 89246

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva o dielo_pás č. 3 13. November 2017 13. November 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Marec 2017 13. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (1-8) 28. Február 2017 28. Február 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Máj 2017 22. Máj 2017
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - pás č. 4 5. September 2018 5. September 2018
Zmluva Zmluva o dielo_ pás č. 1 13. November 2017 13. November 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018
Zmluva Zmluva o dielo_pás č. 4 13. November 2017 13. November 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (9-10) 6. Marec 2017 6. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - pás č. 4 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - pás č. 2 21. Január 2019 21. Január 2019
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. November 2017 16. November 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. November 2017 16. November 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - pás č. 1 26. Január 2018 26. Január 2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - pás č. 3 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Február 2017 10. Február 2017
Zmluva Zmluva o dielo_pás č. 2 13. November 2017 13. November 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. November 2017 16. November 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - pás č. 2 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 15. November 2017 15. November 2017
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - pás č. 3 17. September 2018 17. September 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Jún 2017 6. Jún 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. November 2017 16. November 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (11) 7. Marec 2017 7. Marec 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×