Obstarávanie

Digitálny model reliéfu SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
484 793,00
Konečná suma(Bez DPH):
484 793,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71354200-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Digitálny model reliéfu SR 1. opätovné otvorenie súťaže Predmetom zákazky je zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania, spracovanie mračna bodov a dodanie klasifikovaného mračna bodov za účelom dodania digitálneho modelu reliéfu (ďalej aj DMR) vo forme GRIDu, ktorý vznikne interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov vrátane kontroly kvality klasifikovaného mračna bodov a DMR územia s celkovou rozlohou 5.504 km2. Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) časti, ato pre nasledovné lokality: časť 1: lokalita s označením 02 s rozlohou 1087 km2, lokalita zberu údajov prvej kategórie; časť 2: lokalita s označením 03 s rozlohou 1120 km2, lokalita zberu údajov prvej kategórie; časť 3: lokalita s označením 04 s rozlohou 1530 km2, lokalita zberu údajov prvej kategórie; časť 4: lokalita s označením 09 s rozlohou 1767 km2, lokalita zberu údajov prvej kategórie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EMIS, s.r.o. 5 88 590,00 Neuvedené EUR 6. November 2017 89187
EMIS, s.r.o. 5 143 360,00 Neuvedené EUR 6. November 2017 89188
EMIS, s.r.o. 5 125 460,00 Neuvedené EUR 6. November 2017 89189
EUROSENSE s.r.o. 5 127 383,00 Neuvedené EUR 6. November 2017 89190

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - 2. opätovné otvorenie súťaže 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904023/content/719999/download","filename":"UGKK_DMR_2OO_otvaranie_ponuky_20171027.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - časť VI 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827094/content/587853/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170529.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876919/content/578185/download","filename":"UGKK_DMR_RD_PRIMIS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke (5OO) 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003682/content/846526/download","filename":"UGKK_DMR_5OO_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878821/content/587019/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_GEOREAL_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878821/content/587020/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_GEOREAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878821/content/587021/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_GEOREAL_DataSheet_LMS-Q780.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876903/content/578078/download","filename":"UGKK_DMR_RD_EMIS_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876903/content/578079/download","filename":"UGKK_DMR_RD_EMIS_2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 08 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903997/content/719911/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 08 - text.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878088/content/583821/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_20170608.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878088/content/583822/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_20170703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878088/content/583823/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_20170713.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878088/content/583824/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_20170721.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 01 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903962/content/719865/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 01 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879124/content/588252/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_OFEK_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879124/content/588253/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_OFEK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 14 26. Október 2018 26. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879085/content/588094/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_PRIMIS_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879085/content/588095/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_PRIMIS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877414/content/580341/download","filename":"UGKK_DMR_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 09 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900120/content/701100/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 09 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 15 6. August 2018 6. August 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878119/content/584157/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_podm_ucasti_20170721.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878119/content/584158/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_podm_ucasti_20170731.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878119/content/584159/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_podm_ucasti_P2_20170731.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk (3. opätovné otváranie) 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974194/content/693980/download","filename":"UGKK_DMR_3OO_otvaranie_ponuky_20180316-oprava-public.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 10 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903995/content/719908/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 10 - text.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876887/content/578037/download","filename":"UGKK_DMR_RD_Flycom.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876912/content/578131/download","filename":"UGKK_DMR_RD_EMIS_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876912/content/578132/download","filename":"UGKK_DMR_RD_EMIS_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - časť III 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824393/content/571534/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170523.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - 2. opätovné otvorenie súťaže 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904017/content/719986/download","filename":"UGKK_DMR_2OO_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - časť IV 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825232/content/576737/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170524.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - časť II 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823787/content/568582/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170522.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 15. Máj 2017 15. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821275/content/550647/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170515.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Apríl 2017 20. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/808604/content/623460/download","filename":"UGKK_SP_DMR_final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866696/content/642984/download","filename":"UGKK_DMR_Informacia_vysledok_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - časť V 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826043/content/580895/download","filename":"UGKK_DMR_Vysvetlenie_SP_20170526.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876891/content/578045/download","filename":"UGKK_DMR_RD_EUROSENSE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 19 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879112/content/588211/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_MGGP_CoverLetter2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879112/content/588212/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_MGGP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878859/content/587228/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_GEODETICCA_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878859/content/587229/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_GEODETICCA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk 1. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi RD - zápisnica z otvárania ponúk 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900089/content/701064/download","filename":"UGKK_DMR_1OO_otvaranie_ponuky_20171006-public.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti (JED) 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878121/content/584167/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_JED_20170817.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878121/content/584168/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_JED_20170822.pdf"}]
Správa o zákazke 3. opätovné otváranie - Správa o zákazke 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974203/content/694005/download","filename":"UGKK_DMR_3OO_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878793/content/586846/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_EMIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878793/content/586847/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_EMIS_CoverLetter.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876898/content/578059/download","filename":"UGKK_DMR_RD_PHOTOMAP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami 20. September 2017 20. September 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 12 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904117/content/720553/download","filename":"Zmluva - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878798/content/586855/download","filename":"UGKK_DMR_EUROSENSE_Sprievodny_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878798/content/586856/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_EUROSENSE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878085/content/583782/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_otvaranie_20170531.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 06 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903999/content/719916/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 06 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 04 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900116/content/701084/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 04 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 21 6. August 2018 6. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 02 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900109/content/701079/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 02 - text.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk (mimoriadne nízka ponuka) 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878116/content/584115/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_MNP_20170731.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878116/content/584116/download","filename":"UGKK_DMR_Zapisnica_ponuky_MNP_20170808.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 17 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 11 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904001/content/719919/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 11 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878800/content/586906/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_Flycom_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878800/content/586907/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_Flycom_C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878800/content/586908/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_Flycom_C2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 07 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903991/content/719899/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 07 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 03 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900113/content/701080/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 03 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 22 6. August 2018 6. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 16 6. August 2018 6. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 20 26. Október 2018 26. Október 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - 5OO 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003696/content/849735/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk 5OO (signed) - Redacted.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 18 26. Október 2018 26. Október 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk (4OO) 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003698/content/851140/download","filename":"2018-06-18 Zápisnica z otvárania ponúk 4OO-web.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 26 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 13 26. Október 2018 26. Október 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. opätovného otvárania 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018554/content/805496/download","filename":"SPRA´VA O ZA´KAZKE 4OO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879093/content/588120/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_PHOTOMAP_CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879093/content/588121/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_PHOTOMAP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 05 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903993/content/719907/download","filename":"Zmluva na dodanie Digita´lneho modelu relie´fu – lokalita s oznacˇeni´m 05 - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 6 6. August 2018 6. August 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878861/content/587274/download","filename":"UGKK_DMR_CoverLetter_SOFTIP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878861/content/587275/download","filename":"UGKK_DMR_Ponuka_SOFTIP.pdf"}]
Správa o zákazke 1. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi RD - Správa o zákazke 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900104/content/701074/download","filename":"UGKK_DMR_1OO_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 24 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×