Obstarávanie

Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
225 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
225 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2017, 31.decembra 2018 a 31.decembra 2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Deloitte Audit s.r.o. 3 225 000,00 Neuvedené EUR 30. Október 2017 89062

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896499/content/682950/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie č. 1 - 12.01.2017 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762674/content/491036/download","filename":"Vysvetlovanie 1 - 12.01.2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802530/content/603156/download","filename":"Oznamenie § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o vykonaní štatutárneho auditu 31. Október 2017 31. Október 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Január 2017 17. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896516/content/683182/download","filename":"Ponka - EY.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Príloha 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896561/content/683281/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk - priloha.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Mazars Slovensko, s.r.o. 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896528/content/683195/download","filename":"Ponuka - Mazars.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896502/content/682973/download","filename":"Zápisnia z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Deloitte Audit s.r.o. 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896511/content/683177/download","filename":"Ponuka - Deloitte Audit 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896511/content/683178/download","filename":"Ponuka - Deloitte Audit 2.pdf"}]
Súťažné podklady Sútažné podklady 3. Január 2017 3. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757366/content/469511/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757366/content/469512/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774500/content/560847/download","filename":"Otvaranie_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896497/content/682947/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia SPU.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896572/content/683389/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×