Obstarávanie

Prenájom prenosných drevených bariér


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
117 260,00
Konečná suma(Bez DPH):
117 260,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928340-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Prenájom prenosných drevených bariér.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 117 260,00 Neuvedené EUR 30. September 2017 89007

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574922/content/209752/download","filename":"Príloha č. 2 k SP_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574922/content/209753/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Maximálne požadované množstva a miesta dodania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOSA Slovakia, s.r.o. - časť Kritériá 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574907/content/209637/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0510-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638254/content/646676/download","filename":"ZM_2014_0510_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574935/content/209848/download","filename":"oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574895/content/209781/download","filename":"zapisnica splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574895/content/209782/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Kritériá 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574919/content/209852/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0510-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957956/content/746852/download","filename":"ZM_2014_0510_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef KVAŠŠAY - časť Ostatné 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574910/content/209771/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574910/content/209772/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574910/content/209773/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574901/content/209783/download","filename":"Zápisnica z VP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574901/content/209784/download","filename":"Zápisnica z VP po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574901/content/209785/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574938/content/209947/download","filename":"ZM_2014_0510_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574892/content/209711/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574892/content/209712/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Ostatné 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574916/content/209803/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574916/content/209804/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574916/content/209805/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574944/content/209746/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574925/content/209755/download","filename":"Príloha č. 4 k SP Osoby oprávnené konať vo veciach technických.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574925/content/209756/download","filename":"Príloha č. 5 k SP Prenosná drevená bariéra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOSA Slovakia, s.r.o. - časť Ostatné 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574904/content/209736/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574904/content/209737/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574904/content/209738/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574898/content/209669/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574898/content/209670/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0510 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795673/content/671472/download","filename":"ZM_2014_0510_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke doplnenie súťažných podkladov 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574932/content/209797/download","filename":"doplnenie súťažných podkladov profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. December 2014 10. December 2014 []
Ponuky uchádzačov Jozef KVAŠŠAY - časť Kritériá 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574913/content/209666/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×