Obstarávanie

Služby mobilného operátora


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 278,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 278,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie spoľahlivých, komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, ďalšie služby) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orange Slovensko, a.s. 1 19 278,00 Neuvedené EUR 30. Júl 2014 88622

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020913/content/906712/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby mobilného operátora.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014 []
Zápisnica Zápisnica 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194275/content/294500/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk Mobilný operátor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194275/content/294501/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk Mobilný operátor 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194275/content/294502/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk Mobilný operátor 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194275/content/294503/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk Mobilný operátor 4.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194188/content/86796/download","filename":"fakury za august 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194212/content/86753/download","filename":"dopln.faktur za december.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943050/content/762269/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby mobilného operátora.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194218/content/86930/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia sluzby mobilneho operatora.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780320/content/588129/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby mobilného operátora.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773435/content/558131/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Orange Slovensko.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194269/content/86628/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti mobilný operátor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194269/content/86629/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti mobilný operátor 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194191/content/294470/download","filename":"faktura za september 2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 16. Jún 2016 16. Jún 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194200/content/294472/download","filename":"faktura za december 2014.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194266/content/294495/download","filename":"odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936839/content/739172/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Orange Slovensko,a.s.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194197/content/294471/download","filename":"faktura za november 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194221/content/294476/download","filename":"faktury za januar.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194242/content/294486/download","filename":"faktury za jul.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194182/content/294466/download","filename":"Sutazne podklady Sluzby mobilneho operatora.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194251/content/294491/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Služby mobilného operátora.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194272/content/294496/download","filename":"Zapisnica z otvárania častí ponúk Ostatné mobilný operátor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194272/content/294497/download","filename":"Zapisnica z otvárania častí ponúk Kritériá mobilný operátor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194185/content/294467/download","filename":"Ponuka MZSR_0514.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194224/content/294477/download","filename":"faktury za februar.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194278/content/86600/download","filename":"Správa § 21 ods. 2 služby mobilného operátora.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194194/content/86542/download","filename":"faktura za oktober 2014.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. August 2018 30. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026737/content/809749/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Orange Slovensko,a.s.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní častí ponúk Ostatné 19. Máj 2014 19. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194215/content/86844/download","filename":"oznámenie o otváraní častí ponúk Ostatné - služby mobilného operátora.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194239/content/294484/download","filename":"faktury za jun.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194209/content/294474/download","filename":"dopn.faktur za november.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac maj 2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675665/content/434632/download","filename":"faktury za mesiac maj 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194203/content/86556/download","filename":"dopln. faktur za september.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194245/content/86593/download","filename":"faktury za august.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020912/content/906709/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Orange Slovensko.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac februar 2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632599/content/532861/download","filename":"faktury za mesiac februar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194230/content/294481/download","filename":"faktury za april.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 30. August 2018 30. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026741/content/809750/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia Služby mobilného operátora.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac januar 2016 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626471/content/450244/download","filename":"faktury za mesiac januar 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194263/content/294494/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Sluzby mobilneho operatora .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194236/content/294483/download","filename":"faktury za maj.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac marec 2016 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653271/content/451955/download","filename":"faktury za mesiac marec 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194260/content/86787/download","filename":"faktury za december.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194248/content/294487/download","filename":"faktury za september.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194206/content/294473/download","filename":"dopln.faktur za oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac april 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669433/content/548080/download","filename":"faktury za mesiac april 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194257/content/294493/download","filename":"faktury za november.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194254/content/294492/download","filename":"faktury za oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194227/content/294478/download","filename":"faktury za marec.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×