Obstarávanie

Vyhotovenie geometrických plánov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
84 683,00
Konečná suma(Bez DPH):
84 681,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71354300-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeoTime s.r.o. 5 21 591,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88391
GeoTime s.r.o. 5 870,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88392
BVB GEODETI spol. s r.o. 11 5 692,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88393
GEODÉZIA Žilina a. s. 3 3 000,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88394
GEODÉZIA Žilina a. s. 4 10 791,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88395
GEODÉZIA Žilina a. s. 5 235,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88396
GEOPRIS, spol. s r.o. 7 124,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88397
GEOPRIS, spol. s r.o. 15 621,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88398
Ing. Eva Hroncová 12 12 827,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88399
Ing. Vincent Dulina CZIPO 10 5 850,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88400
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 10 6 750,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88401
GEODEO s.r.o. 11 14 636,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88402
GEODEO s.r.o. 9 1 694,00 Neuvedené EUR 11. November 2015 88403

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ing. Eva Hroncová 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301483/content/309458/download","filename":"Hroncová 16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Vincent Dulina CZIPO 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301486/content/309466/download","filename":"Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Zápisnica Zápisnica 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301335/content/132715/download","filename":"Zápisnica č. 1 z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301335/content/132716/download","filename":"Zápisnica č. 2 z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301335/content/132717/download","filename":"výsledok vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOEX, s.r.o. 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301414/content/309002/download","filename":"geoex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODET SNINA s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132821/download","filename":"priloha A Rožňava časť 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132822/download","filename":"prilohy A Košice časť 20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132823/download","filename":"prilohy A Kriváň časť 16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132824/download","filename":"prilohy A Prešov časť 21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132825/download","filename":"prilohy A Slovenská Ľupča časť 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132826/download","filename":"prilohy A Sobrance časť 23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301441/content/132827/download","filename":"prilohy A Vranov nad Topľou časť 22.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301529/content/133020/download","filename":"Informácia-o-výsledku-vyhodnotenia-ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov GEODEO s.r.o. 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301417/content/309007/download","filename":"Príloha A_cast21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301417/content/309008/download","filename":"Príloha A_cast22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301417/content/309009/download","filename":"Príloha A_cast23.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Geodetické služby s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301498/content/309487/download","filename":"Ponuka - Časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geodet Gremium, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301501/content/309489/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geopris, spol. s r.o. 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309604/download","filename":"Kritériá_časť 8 Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309605/download","filename":"Kritériá_časť 10 Námestovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309606/download","filename":"Kritériá_časť 11 Lipt Hradok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309607/download","filename":"Kritériá_časť 14 Slovenská Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309608/download","filename":"Kritériá_časť 15 Žarnovica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301545/content/309609/download","filename":"Kritériá_časť 16 Kriváň.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301332/content/132724/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301332/content/132725/download","filename":"Zápisnica 1 z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GeodettS s.r.o 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301423/content/309014/download","filename":"Priloha_A.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEO IGS s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301508/content/309509/download","filename":"Priloha A - Cenova ponuka cast 1 Sastin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODETING s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309080/download","filename":"Príloha A-17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309081/download","filename":"Príloha A-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309082/download","filename":"Príloha A-19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309083/download","filename":"Príloha A-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309084/download","filename":"Príloha A-21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309085/download","filename":"Príloha A-22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301447/content/309086/download","filename":"Príloha A-23.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOGRAF, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301468/content/309396/download","filename":"GEOGRAF.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GLOBING POPRAD s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301477/content/132901/download","filename":"Globing 19, 21.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k RD časť 04 Topoľčianky -zmena sídla 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761600/content/487275/download","filename":"Dodatok - OZ Topoľčianky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODAT Real s.r.o. 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301435/content/133236/download","filename":"Príloha A.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov GEOLAND TOP s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301520/content/132923/download","filename":"GEOLAND TOP A.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BVB GEODETI spol. s r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301489/content/309476/download","filename":"Priloha A.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301362/content/308991/download","filename":"Vysvetlenie k súťažným podkladom.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301329/content/132714/download","filename":"Súťažné podklady geometrické plány 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 k súťažným podkladom 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301429/content/133086/download","filename":"č.3 Vysvetlenie k súťažným podkladom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke č. 2 Vysvetlenie k súťažným podkladom 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301396/content/308999/download","filename":"č.2 Vysvetlenie k súťažným podkladom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie obálok "Kritériá" 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301495/content/132929/download","filename":"INO otváranie Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Vladimír HRONČEK - GEOREAL 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301456/content/309376/download","filename":"Ponuka Hronček časť 1,2,3,8,14,15,16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEO - TEAM Slovakia s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301536/content/309564/download","filename":"01 Cenová ponuka - Príloha A - ČASŤ 5_Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301536/content/309565/download","filename":"02 Cenová ponuka - Príloha A - ČASŤ 6_Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301536/content/309566/download","filename":"03 Cenová ponuka - Príloha A - ČASŤ 14_Slovenská Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301536/content/309567/download","filename":"04 Cenová ponuka - Príloha A - ČASŤ 15_Žarnovica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOPLAN Prešov, s.r.o. 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301420/content/132810/download","filename":"21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301420/content/132811/download","filename":"22.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie obálok "Ostatné" 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301462/content/309388/download","filename":"Info otváranie Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODETI G5 s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301450/content/132940/download","filename":"Príloha A časť Rimavská Sobota.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov GEOS Košice s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301438/content/133269/download","filename":"Kritériá_časť_17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301438/content/133270/download","filename":"Kritériá_časť_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301438/content/133271/download","filename":"Kritériá_časť_17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301438/content/133272/download","filename":"Kritériá_časť_18.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Brandys, geodetické práce 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301426/content/132933/download","filename":"Brandys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geodetická kancelária Progeos s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301523/content/309539/download","filename":"Príloha A - časť LEVICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301523/content/309540/download","filename":"Príloha A - časť ŽARNOVICA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301554/content/309640/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné. a vyhodnotenie PUdocx.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301551/content/309637/download","filename":"Správa o zákazke GP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Geomerkart s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309409/download","filename":"Kritériá CP 03_Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309410/download","filename":"Kritériá CP 05_Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309411/download","filename":"Kritériá CP 11_L_Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309412/download","filename":"Kritériá CP 12_Beňuš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309413/download","filename":"Kritériá CP 13_Č_Balog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309414/download","filename":"Kritériá CP 14_S_Lupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309415/download","filename":"Kritériá CP 15_Žarnovica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309416/download","filename":"Kritériá CP 16_Kriváň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309417/download","filename":"Kritériá CP 17_R_Sobota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301474/content/309418/download","filename":"Kritériá CP 18_Revúca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301492/content/309479/download","filename":"CAST 20 KOSICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301492/content/309480/download","filename":"CAST 21 PRESOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301492/content/309481/download","filename":"CAST 22 VRANOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301492/content/309482/download","filename":"CAST 23 SOBRANCE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIGONS s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301459/content/132844/download","filename":"Príloha A Cenová ponuka ČASŤ 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301459/content/132845/download","filename":"Príloha A Cenová ponuka ČASŤ 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Geo Time s.r.o. 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301432/content/133196/download","filename":"geotime_priloha A_cenova ponuka_1-sastin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301432/content/133197/download","filename":"geotime_priloha A_cenova ponuka_2-smolenice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov ALL GEO, Geodetická kancelária, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301526/content/309542/download","filename":"kriteria_cast_15_Zarnovica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301526/content/309543/download","filename":"kriteria_cast3Levice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2015 18. November 2015 []
Ponuky uchádzačov G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. geodetické práce a služby 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301548/content/309631/download","filename":"kritériá - Kriváň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301548/content/309632/download","filename":"kritériá - Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301548/content/309633/download","filename":"kritériá - Slovenská Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301548/content/309634/download","filename":"kritériá - Žarnovica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEO SLUŽBY s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301517/content/309532/download","filename":"Cenova ponuka Lesy SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Siman a Jorčík, spol. s r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309510/download","filename":"Príloha A - 11 Liptovský Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309511/download","filename":"Príloha A - 12 Beňuš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309512/download","filename":"Príloha A - 13 Čierny Balog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309513/download","filename":"Príloha A - 14 Slovenská Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309514/download","filename":"Príloha A - 15 Žarnovica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309515/download","filename":"Príloha A - 16 Kriváň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309516/download","filename":"Príloha A - 18 Revúca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301511/content/309517/download","filename":"Príloha A - 19 Rožňava.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935285/content/735622/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVGEO, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301465/content/132880/download","filename":"stavgeo.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k RD časť 05 Prievidza -zmena sídla 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761615/content/487312/download","filename":"Dodatok - OZ Prievidza.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOREX, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301471/content/132920/download","filename":"geoex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309521/download","filename":"Príloha A-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309522/download","filename":"Príloha A-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309523/download","filename":"Príloha A-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309524/download","filename":"Príloha A-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309525/download","filename":"Príloha A-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309526/download","filename":"Príloha A-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309527/download","filename":"Príloha A-16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309528/download","filename":"Príloha A-17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309529/download","filename":"Príloha A-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301514/content/309530/download","filename":"Príloha A-19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ladislav Filip GEOMAP 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301444/content/132963/download","filename":"kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEODÉZIA Žilina a.s. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301453/content/132819/download","filename":"Príloha A.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef BADIDA geodetické práce 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301542/content/309599/download","filename":"Sobrance.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301542/content/309600/download","filename":"Vranov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k RD časť 17 OZ Rimavská Sobota -zmena sídla 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761605/content/487292/download","filename":"Dodatok - OZ Rimavská Sobota.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k RD časť 12 OZ Beňuš -zmena sídla 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761613/content/487307/download","filename":"Dodatok - OZ Beňuš.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geoplán Rožňava, s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301505/content/309494/download","filename":"Príloha A Cenová ponuka - časť 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301505/content/309495/download","filename":"Príloha A Cenová ponuka - časť 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301505/content/309496/download","filename":"Príloha A Cenová ponuka - časť 19.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k RD časť 13 OZ Čierny Balog -zmena sídla 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761609/content/487298/download","filename":"Dodatok - OZ Balog.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEOMETRA s.r.o. 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309572/download","filename":"1_Príloha A časť 2 Smolenice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309573/download","filename":"2_Príloha A časť 4 Topoľčianky .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309574/download","filename":"3_Príloha A časť 5 Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309575/download","filename":"4_Príloha A časť 6 Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309576/download","filename":"5_ Príloha A časť 7 Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309577/download","filename":"6_Príloha A časť 8 Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309578/download","filename":"7_Príloha A časť 9 Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309579/download","filename":"8_Príloha A časť 14 Slovenská Lupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301539/content/309580/download","filename":"9_Príloha A časť 15 Žarnovica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nemec s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301480/content/309456/download","filename":"Nemec časť 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767684/content/515451/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301532/content/309545/download","filename":"VS GP Lesy Kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×