Obstarávanie

Chlieb a iné pekárenské výrobky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 483,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 479,00
Zaplatené:
99.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15810000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 1 3 412,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88373
PENAM SLOVAKIA, a.s. 1 1 584,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88374
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 1 335,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88375
P E Z A a.s. 1 2 451,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88376
PENAM SLOVAKIA, a.s. 1 309,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88377
PENAM SLOVAKIA, a.s. 1 162,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88378
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 1 1 226,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 88379

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721056/content/398978/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. August 2016 8. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700296/content/421734/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Michalovce 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799510/download","filename":"Čestné vyhlásenie o bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799511/download","filename":"čestné vyhlásenie o zápise do registra podnikateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799512/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799513/download","filename":"Identifikačné údaje uchádz..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799514/download","filename":"Potvrdenie COOP Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799515/download","filename":"Potvrdenie COOP Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799516/download","filename":"Potvrdenie Prima banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799517/download","filename":"Potvrdenie UniCreditbanka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799518/download","filename":"Potvrdenie VÚB banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799519/download","filename":"Rámcová dohoda + príloha č. 1 k RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799520/download","filename":"Súpis dokladov, dokumentov, vyhlásení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799521/download","filename":"Vyhlásenie o súhlase s podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799522/download","filename":"Vyhlásenie o úplnost a pravdivosti údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799523/download","filename":"Zoznam dodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722211/content/799524/download","filename":"Cenová ponuka pre časť 8 Michalovce.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Močiar 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721053/content/398974/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721053/content/398975/download","filename":"zápisnica zo splenenia podmienok účasti podľa §44 ods.1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Michalovce 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Bratislava a okolieolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722217/content/799583/download","filename":"Chlieb 2016 MO SR OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722217/content/799584/download","filename":"Chlieb 2016 MO SR KRITERIA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Nemecká 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Hlohovec a okolie, Topoľčany a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799530/download","filename":"Čestné prehlásenie MO - podmienky 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799531/download","filename":"Čestné prehlásenie MO - pravdivosť a úplnosť 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799532/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799533/download","filename":"Obsah ponuky - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799534/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA 2016 - časť 2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799535/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA 2016 - časť 3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799536/download","filename":"čestné prehlásenie - účty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799537/download","filename":"ekonomická a finančná spôsobilosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799538/download","filename":"zábezpeka - doklad .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799539/download","filename":"referencia-6080.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799540/download","filename":"referencia-8454.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799541/download","filename":"referencia-8486.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799542/download","filename":"referencia-8515.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799543/download","filename":"referencia-8521.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799544/download","filename":"referencia-8532.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799545/download","filename":"referencia-8559.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799546/download","filename":"referencia-8930.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799547/download","filename":"referencia-8942.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799548/download","filename":"referencia-8989.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799549/download","filename":"referencia-8992.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799550/download","filename":"referencia-9004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799551/download","filename":"referencia-9012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799552/download","filename":"referencia-9020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799553/download","filename":"referencia-9035.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799554/download","filename":"referencia-9037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799555/download","filename":"referencia-9038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799556/download","filename":"referencia-9040.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799557/download","filename":"referencia-9042.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799558/download","filename":"referencia-9045.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799559/download","filename":"referencia-9047.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799560/download","filename":"referencia-9052.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799561/download","filename":"referencia-9055.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799562/download","filename":"referencia-9059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799563/download","filename":"referencia-9060.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799564/download","filename":"referencia-9063.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799565/download","filename":"referencia-9066.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799566/download","filename":"referencia-9070.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799567/download","filename":"referencia-9075.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799568/download","filename":"referencia-9078.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799569/download","filename":"referencia-9083.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799570/download","filename":"referencia-9085.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799571/download","filename":"referencia-9088.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799572/download","filename":"referencia-16273.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799573/download","filename":"referencia-16279.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799574/download","filename":"referencia-36083.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799575/download","filename":"referencia-56769.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799576/download","filename":"referencia-56774.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799577/download","filename":"referencia-83552.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799578/download","filename":"referencia-83559.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799579/download","filename":"referencia-87833.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799580/download","filename":"referencia-87834.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799581/download","filename":"CP 2_ časť - VÝPOČET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722215/content/799582/download","filename":"CP 3_ časť - VÝPOČET.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke podľa § 21 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715072/content/513304/download","filename":"správa o zákazke podľa § 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Bratislava a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722213/content/799525/download","filename":"ostatné 1 23 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722213/content/799526/download","filename":"ostatné 2 23 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722213/content/799527/download","filename":"ostatné 3 23 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722213/content/799528/download","filename":"ostatné 4 23 3 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722213/content/799529/download","filename":"kritéria opr. 23 3 2016.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 8. August 2016 8. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700294/content/421733/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Bratislava a okolie 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Žilina 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722206/content/799507/download","filename":"Peza - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722206/content/799508/download","filename":"Kriteria - Peza a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Nemecká 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722201/content/799502/download","filename":"Ostatne_Nemecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722201/content/799503/download","filename":"Kriteria_Nemecka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Žilina 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 41 ods.1 o otváraní časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636681/content/607029/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ostatné a časť kritéria 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721047/content/398958/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721047/content/398959/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk časť kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Topoľčany a okolie 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Súťažné podklady Dodávky chleba a pekárenských výrobkov - súťažné podklady 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623205/content/401767/download","filename":"SP_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Hlohovec a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722196/content/799496/download","filename":"Ostatné_Hlohovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722196/content/799497/download","filename":"vypis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722196/content/799498/download","filename":"Kriteria_Hlohovec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Topoľčany a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722199/content/799499/download","filename":"Ostatne_Topolcany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722199/content/799500/download","filename":"vypis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722199/content/799501/download","filename":"Kriteria_Topolcany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Hlohovec a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722190/content/799486/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722190/content/799487/download","filename":"sken0009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722190/content/799488/download","filename":"zivn.list 32016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722190/content/799489/download","filename":"zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722190/content/799490/download","filename":"cp 2016 vojsko hlohovec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR - Hlohovec a okolie 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Močiar 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722203/content/799504/download","filename":"Ostatne_Mociar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722203/content/799505/download","filename":"Kriteria_Mociar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR- Topoľčany a okolie 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722193/content/799491/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722193/content/799492/download","filename":"zivn.list 32016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722193/content/799493/download","filename":"zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722193/content/799494/download","filename":"cp 2016 vojsko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722193/content/799495/download","filename":"elektron. komunikacia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×