Obstarávanie

Kancelársky a školský nábytok pre UK v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 000 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Nábytok do kancelárií, do zasadacích miestností a do učební pre Univerzitu Komenského v Bratislave, vrátane služieb súvisiacich s dodávkou (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA INTERIORS s.r.o. 5 3 500 000,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88033
DREVONA INTERIORS s.r.o. 3 1 500 000,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88034

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988478/content/762257/download","filename":"RD-18-2017-OVO-UK JLF-212.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888122/content/625187/download","filename":"4_Zapisnica_otvaranie_kriteria 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888122/content/625188/download","filename":"5_Zapisnica_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888122/content/625189/download","filename":"6_Zapisnica_po_EA 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č.RD/18/2017/OVO/UK, č. ČZ/63/2017/OVO/FMFI 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947588/content/690097/download","filename":"DREVONA 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947588/content/690098/download","filename":"DREVONA 19.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva ČZ/2019/100/II/FaF/OCOZ k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK 29. Január 2019 29. Január 2019 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 8. Január 2018 8. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922298/content/685547/download","filename":"DREVONA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 8. Január 2018 8. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922292/content/685544/download","filename":"DREVONA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, č. ČZ/2018/75/XIV/RUK/OVO 26. Január 2018 26. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Časť 2: Školský nábytok 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888104/content/624902/download","filename":"príloha1 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888104/content/624903/download","filename":"príloha2 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888104/content/624904/download","filename":"príloha3 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888104/content/624905/download","filename":"príloha4 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888104/content/624906/download","filename":"Rámcová dohoda - text.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944152/content/767195/download","filename":"DREVONA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961311/content/761022/download","filename":"44-0-2017-VI.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. ČZ/2018/572/XIV/JLF/ÚLB k Rámcovej dohode č. 18/2017/OVO/UK 28. Máj 2018 28. Máj 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983008/content/734351/download","filename":"Drevona FaF.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981375/content/728570/download","filename":"Drevona - VMĽŠ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Časť 1: Kancelársky nábytok 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888094/content/624878/download","filename":"príloha1 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888094/content/624879/download","filename":"príloha2 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888094/content/624880/download","filename":"príloha3 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888094/content/624881/download","filename":"príloha4 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888094/content/624882/download","filename":"Rámcová dohoda - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, č. ČZ/2018/129/II/FAF Dekanat 5. Február 2018 5. Február 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961314/content/761031/download","filename":"ČZ-63-2017-OVO-FMFI.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. 44/0/2017/VI k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK 8. Január 2018 8. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č.k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, Číslo zmluvy: ČZ/2018/934/XIV/JLF/KD 20. Jún 2018 20. Jún 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888116/content/625042/download","filename":"1_Zapisnica_nabytok_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888116/content/625043/download","filename":"3_Zapisnica_otvaranie_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kancelársky a školský nábytok pre UK v BRATISLAVE 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č.RD/18/2017/OVO/UK, č. Z-UKPRIF-2017-208 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Máj 2017 12. Máj 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988473/content/762248/download","filename":"RD-18-2017-OVO-UK JLF-213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č.RD/18/2017/OVO/UK, č. Z-UKPRIF-2017-209 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 18/2017/OVO/UK, Číslo zmluvy: ČZ/2018/786/II/RUK/OVO 28. Máj 2018 28. Máj 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, č. ČZ/2018/531/II/FiF/TAJ 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. Z-JLF-2017-110 k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK 1. Marec 2018 1. Marec 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888118/content/625047/download","filename":"2_Zapisnica_nabytok_ostatne 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790170/content/646604/download","filename":"SP nábytok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. ČZ/2018/213/XIV/JLF/KD k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK 1. Marec 2018 1. Marec 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955813/content/739125/download","filename":"ČZ-2018-75-XIV-RUK-OVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, č. FaF UK 2/2018/I 23. Január 2018 23. Január 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888074/content/624853/download","filename":"vyhodnotenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888074/content/624854/download","filename":"vyhodnotenie 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva ČZ/2018/2208/II/FaF /OCOZ k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK 22. November 2018 22. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, Číslo zmluvy: ČZ/2018/1502/II/RUK/OCOZ 22. August 2018 22. August 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/19/2017/OVO/UK, Číslo zmluvy: ČZ/2018/790/II/RUK/OVO 28. Máj 2018 28. Máj 2018 []
Súťažné podklady Vysvetlenie 2 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804881/content/609653/download","filename":"Vysvetlenie 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK, č. ČZ/2018/215/II/VMĽŠ/OVO 27. Február 2018 27. Február 2018 []
Súťažné podklady Vysvetlenie 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802308/content/602763/download","filename":"Vysvetlenie nábytok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×