Obstarávanie

Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zvolen
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
528 005,00
Konečná suma(Bez DPH):
528 005,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212221-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predkladany projekt rieši rekonštrukciu športového areálu na ZŠ vo Zvolene. Sú navrhnuté multifunkčné ihriská pre telovychovnú činnosť mládeže adospelych. Súčasťou vybavenosti športového areálu bude atletická bežecká dráha aplochy pre vrh guľou askoky do diaľky avyšky. Územie je rovinaté atoho času plní športovú funkciu pre telovychovnú činnosť žiakov ZŠ. Vareáli sa nachádza futbalové ihrisko so živičnym povrchom, škvarová bežecká dráha, dráha pre rozbeh pre skok do diaľky adva betónové kruhy slúžiace pre vrh guľou. Na území sa nachádzajú dve šachty kanalizácie sbet. poklopom ajedna kanal. šachta skovovym poklopom. Po okraji areálu je vysadená nízka zeleň. Objekt bude oploteny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŠPORTFINAL s.r.o. 5 528 005,00 Neuvedené EUR 31. August 2017 87199

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov PONUKA STRABAG 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862957/content/622522/download","filename":"PONUKA STRABAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA FUNNYSPORT 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862958/content/622539/download","filename":"PONUKA FUNNYSPORT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA EKKL 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862956/content/622511/download","filename":"PONUKAEKKL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk Kritéria, Ostatné. 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876706/content/577512/download","filename":"Otva´ranie ponu´k - Zvolen.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Jún 2017 5. Jún 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876676/content/577172/download","filename":"INFO o vy´sledku na profil ZVOLEN , stavba.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821386/content/551711/download","filename":"SPORTOVISKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821386/content/551712/download","filename":"VEREJNE OSVETLENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821386/content/551713/download","filename":"ZADANIE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 súťažných podkladov 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828765/content/598259/download","filename":"Vysvetlenie su´tˇazˇny´ch podkladov k za´kazke s na´zvom predmetu.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 1167/2017 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876623/content/576973/download","filename":"ZoD_ZVOLEN.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876708/content/577514/download","filename":"Vyhodnotenie ponu´k - Zvolen.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 súťažných podkladov 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829643/content/603864/download","filename":"Vysvetlenie cˇ. 2 su´tˇazˇny´ch podkladov .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829643/content/603865/download","filename":"05202-2 - (05202-2) - ZVOLEN REKONS´T. S´PORT. AREA´LU PRI V. ZS´-SO-01 SˇPORTOVISKA´ (Zadanie) (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829643/content/603866/download","filename":"0160207 - (SO-03) - ODVODNENIE AREA´LU (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829643/content/603867/download","filename":"Vy´kaz-vy´mer_KS (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA SPORT SERVICE 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862955/content/622502/download","filename":"PONUKA SPORTSERVICE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA SPORTFINAL 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862961/content/622550/download","filename":"PONUKA SPORTFINAL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821384/content/551703/download","filename":"ODVODNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821384/content/551704/download","filename":"OPLOTENIE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876703/content/577508/download","filename":"Spl. podm. účasti - Zvolen.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821382/content/551689/download","filename":" SUTAZNE PODKLADY ZVOLEN 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821382/content/551690/download","filename":"HLAVNY ADRESAR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821382/content/551691/download","filename":"KAMEROVY SYSTEM.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 1167/2017 19. September 2017 19. September 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876678/content/577175/download","filename":"Spra´va o za´kazke 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×