Obstarávanie

Servisné služby, služby podpory a služby technických expertov pre SW vybavenie modulu Search server projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 284 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 284 750,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50300000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb najmä servisných, podporných, výkonu expertov a služieb s nimi spojených podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v Opise predmetu zákazky Súťažných podkladov (ďalej len služby). Služby sa vzťahujú na softvérové vybavenie modulu Search server projektu CAIR-10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR. Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Kapitole Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERI2, s.r.o. 1 5 284 750,00 Neuvedené EUR 28. August 2017 87162

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873372/content/560225/download","filename":"Ponuka_kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 24 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o VO 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873377/content/560227/download","filename":"sprava_podla_§_24_ods_3_ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní servisných služieb 30. August 2017 30. August 2017 []
Iný dokument k zákazke Oznamovacia povinnosť podľa § 166 ods.1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o VO 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869619/content/662717/download","filename":"Oznamovacia_povinnost_§_166_ods_1_pism_c_ZVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830169/content/605905/download","filename":"SP_Pokyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830169/content/605906/download","filename":"SP_zmluvne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830169/content/605907/download","filename":"aukcny_poriadok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830169/content/605908/download","filename":"JED_manual_UVO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 []
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869611/content/662636/download","filename":"Zmluva_o_poskytovani_servisnych_sluzieb_text.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873396/content/560318/download","filename":"odovodnenie_nezrusenia_podla_57_ods_2_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamovacia povinnosť podľa § 166 ods.1 písm.b zák. č. 343/2015 Z.z. o VO 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846985/content/553093/download","filename":"OZP_§_166_ods_1_pism_b_ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873391/content/560261/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873391/content/560262/download","filename":"odovodnenie_nezrusenia_podla_57_ods_2_ZVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873389/content/560258/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatne.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873382/content/560247/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873382/content/560248/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. August 2017 15. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863856/content/627626/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×