Obstarávanie

Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kozí Vrbovok
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 221,00
Konečná suma(Bez DPH):
75 894,00
Zaplatené:
93.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Riešené územie plní funkciu obecného parku, jeho vzhľad a stav si však vyžaduje zásah. Územie je v súčasnosti zatrávnené, doplnené vzrastlou zeleňou a dvoma krátkymi chodníkmi s povrchom z betónových dlaždíc 500x500 mm, prepájajúcimi miestnu komunikáciu s brehom potoka, resp. s lávkou ponad potok. Hranicu územia tvorí oceľové zábradlie s betónovým soklom. Oplotenie pochádza z roku 1966, čomu zodpovedá aj jeho vzhľad a technický stav. Nakoľko územie leží v centre obce a je najväčšiu plochou verejnej zelene v obci, zámerom investora (miestnej samosprávy) je zrealizovať v ňom úpravy, ktoré by posilnili úlohu tohto priestoru ako centrálneho relaxačnooddychového priestoru obce. Návrh rieši doplnenie priestoru o pešie komunikácie s oddychovými zákutiami, doplnenie prvkov drobnej architektúry a odstránenie oplotenia, čím sa priestor parku prevádzkovo i opticky prepojí s okolitým verejným priestorom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 2 75 894,00 Neuvedené EUR 8. September 2017 87153

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA § 42 ZVO 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879967/content/590836/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA § 42 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 28. September 2017 28. September 2017 []
Odkaz na oznámenie INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 28. September 2017 28. September 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414334/download","filename":"Súťažné podklady Kozí Vrbovok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414335/download","filename":"Kozí Vrbovok - centrum_Technická a sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414336/download","filename":"Kozí Vrbovok_centrum_A-01 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414337/download","filename":"Kozí Vrbovok_centrum_A-02 Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414338/download","filename":"Kozí Vrbovok_centrum_A-03 Prie ny rez chodníkom, oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414339/download","filename":"Kozí Vrbovok_centrum_A-04 Altánok - pôdorys, poh ady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414340/download","filename":"Kozí Vrbovok_centrum_A-05 Altánok - kon trukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414341/download","filename":"vykaz výmer altánok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623606/content/414342/download","filename":"vykaz vymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informacia o vyhodnoteni ponuk 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635815/content/583430/download","filename":"Informacia o vysledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879964/content/590824/download","filename":"Zapisnica Otvaranie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879965/content/590832/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879966/content/590834/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×