Obstarávanie

Výmena výťahových zariadení 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 750,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42416100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena troch hydraulických výťahov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 98 750,00 Neuvedené EUR 8. September 2017 87146

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. September 2017 22. September 2017
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo "Výmena výťahových zariadení 2017" 18. September 2017 18. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch 31. Máj 2017 31. Máj 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Elvyt, s.r.o. 22. September 2017 22. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 7. Jún 2017 7. Jún 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 24. Máj 2017 24. Máj 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. September 2017 13. September 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Záznam z obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky 6. Jún 2017 6. Jún 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Jún 2017 27. Jún 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2017 19. Máj 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. September 2017 22. September 2017
Zmluva Zmluva na dodanie tovaru 13. September 2017 13. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OTIS výťahy s.r.o. 4. Október 2017 4. Október 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 22. Jún 2018 22. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×