Obstarávanie

Výmena výťahových zariadení 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 750,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42416100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena troch hydraulických výťahov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 98 750,00 Neuvedené EUR 8. September 2017 87146

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877969/content/583341/download","filename":"Zapisnica_z_VP_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877969/content/583342/download","filename":"Zápisnica z VP _ kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877969/content/583343/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877969/content/583344/download","filename":"Zápisnica z VP_Ostatné_č.2.pdf"}]
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo "Výmena výťahových zariadení 2017" 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876103/content/575190/download","filename":"Dodatok c 1 k ZoD_Výťahy.doc.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch 31. Máj 2017 31. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828059/content/592154/download","filename":"vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Elvyt, s.r.o. 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878016/content/583493/download","filename":"Ponuka_ELVYT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830644/content/607673/download","filename":"vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937753/content/741282/download","filename":"Zoznam subdodávateľov OTIS výťahy,s.r.o.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824928/content/574963/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824928/content/574964/download","filename":"ZoD- Výmena výťahových zariadení 2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874359/content/566104/download","filename":"Správa o zákazke_Výmena výťahových zariadení 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842169/content/675101/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829502/content/603347/download","filename":"Záznam_z_obhliadky_Výmena_výťahových_zariadení_2017.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999175/content/689391/download","filename":"Zoznam subdodávateľov OTIS výťahy,s.r.o.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Jún 2017 27. Jún 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827081/content/587806/download","filename":"vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827081/content/587807/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827081/content/587808/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564771/download","filename":"Súťažné podklady - Výmena výťahových zariadení 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564772/download","filename":"Príloha č.4 časti B.1 - Fotografie - Dupplex.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564773/download","filename":"Príloha č.4 časti B.1 - Fotografie - Vytahu pri kongresovej sale.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564774/download","filename":"sken_výkresov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564775/download","filename":"ZoD- Výmena výťahových zariadení 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823242/content/564776/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877966/content/583334/download","filename":"Zápisnica z OP_kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877966/content/583335/download","filename":"Zapisnica z OP_ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva na dodanie tovaru 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874516/content/567807/download","filename":"ZoD- Vy´mena vy´tˇahovy´ch zariadeni´ 2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OTIS výťahy s.r.o. 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882793/content/604378/download","filename":"Ponuka_OTIS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999185/content/689644/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Výmena vyťahových zariadení 2017.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×