Obstarávanie

Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
205 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
205 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38221000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dispečingový mapový portál je hlavným softvérovým nástrojom SÚC TTSK pre dispečerské riadenie výkonu zimnej údržby ciest v správe Trnavského samosprávneho kraja. Informačný systém sa skladá z rozsiahleho portálového riešenia pokrývajúceho riadenie procesov zimnej údržby, ktorý je priamo integrované s mapovým Geografickým informačným systémom (GIS), informačným systémom pre elektronizáciu procesu vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Predmetom zákazky je rozšírenie systému o nové funkcionality na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a inštalácia nevyhnutného hardvérového vybavenia na riadne fungovanie systému.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
YMS, a.s. 2 205 000,00 Neuvedené EUR 8. September 2017 87133

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873578/content/561055/download","filename":"SUCTT_Portal2_sprava_o_zakazke_.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865987/content/638826/download","filename":"SUCTT_Portal2_informacia_vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873588/content/561096/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_vyhodnotnie_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873588/content/561097/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_vyhodnotnie_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873588/content/561098/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_vyhodnotnie_3.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. August 2017 7. August 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873582/content/561060/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873582/content/561061/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_otvaranie2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ArcGEO 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873596/content/561125/download","filename":"ArcGeo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2017 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900340/content/701857/download","filename":"dodatok-c-10-zmluva-c-432017suctt.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850873/content/566792/download","filename":"Portal_roz_SP_profil_v1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850873/content/566793/download","filename":"Portal_roz_Rozpocet_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850873/content/566794/download","filename":"Portal_roz_Technicka specifikacia_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka YMS, a.s. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873594/content/561120/download","filename":"YMS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva č. 43/2017/SÚCTt 11. September 2017 11. September 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873585/content/561088/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_vyhodnotnie_PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873585/content/561089/download","filename":"SUCTT_Portal2_zapis_vyhodnotnie_PU2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902941/content/712481/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×