Obstarávanie

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45213312-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je vybudovanie parkovacieho domu, ktorý bude slúžiť ako úschovňa bicyklov (110ks 120 ks) a bude v prevádzke 24 hodín denne pre potreby obyvateľov mesta Trnava. Parkovací dom bude mať automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a následný výdaj bicyklov. Osadenie parkovacieho domu je situované priamo vedľa vlakovej a autobusovej stanice.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily