Obstarávanie

MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166,350
Konečná suma(Bez DPH):
166,350
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236210-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska s rozlohou 3000 m2 v juhozápadnej časti mesta Trenčín, na sídlisku Noviny. Vybavenost herných a oddychovo-relaxacných častí má zabezpecit zaujímavé herné a pobytové aktivity pre deti a dospelých, t.j. ihrisko pre najmenších, ihrisko LOĎ pre vekovú kategóriu 5 12 rokov a ihrisko Vodný svet pre vekovú kategóriu 5-12 rokov. Súčasťou zákazky sú aj sadovnícke úpravy, vybudovanie prípojky elektro NN, studne a automatického zavlažovacie systému. Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie: Detské ihrisko Karpatská, ktorú spracovala: KVITNÚCE ZÁHRADY, s. r. o, Trenčín, zodpovedný projektant: Ing. Arch. Peter Kohout, z 03/2017 (ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohu k súťažným podkladom. Clenenie stavby na stav.objekty zahrnuté v zákazke: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 04B, SO 05, SO 08, SO 09, SO 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TOP METAL, s.r.o. 3 166,350 Neuvedené EUR 8. September 2017 87129