Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia technologického reťazca


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TVR a RE, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
109,000
Konečná suma(Bez DPH):
108,984
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32240000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie logického celku technologický reťazec na výrobu, spracovanie, archivovanie a vysielanie audiovizuálnych diel

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SUNTEQ spol. s r.o. 1 108,984 Neuvedené EUR 8. September 2017 87112