Obstarávanie

Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Podolie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 002 428,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 002 428,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45112000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v aglomerácií obcí Podolie a obci Očkov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 14 5 002 428,00 Neuvedené EUR 4. September 2017 87078

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_19_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_12_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_16_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_17_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_15_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: HASTRA s.r.o. - EUROSTAVBY SK s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady_11930_WYP 9. August 2016 9. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_14_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_9_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_6_technicke_podmienky_11930_WYP 25. August 2016 25. August 2016
Súťažné podklady Oprava_c_3_SP_oprava_bodu_4_cl_VII_Zmluvy_11930_WYP 31. August 2016 31. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_4_forma_harmonogramov_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_10_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: COMBIN-VSBA, Podolie a Očkov 8. September 2017 8. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_7_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_18_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Súťažné podklady Oprava č. 4_SP_požiadavky na PZ_odstranenie bodu 5.1.2. z opisu_11930_WYP 7. September 2016 7. September 2016
Súťažné podklady Oprava č. 2_Lehoty_poziadavky_na_PZ_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_2_zvárač_termoplatov_11930_WYP 10. August 2016 10. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: HOCHTIEF SK s.r.o. a Oraving, s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: M - SILNICE SK s.r.o., M - SILNICE a.s. a Metrostav Slovakia a.s. 11. September 2017 11. September 2017
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 11. September 2017 11. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_5_viacej_odbornikov_stroje_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_13_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_3_technologicke_procesy_11930_WYP 23. August 2016 23. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_1_počet_odborníkov_11930_WYP 9. August 2016 9. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017
Súťažné podklady Oprava č.5_súťažných podkladov_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka PSJ Hydrotranzit, a.s. 8. September 2017 8. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: "DÚHA - URANPRES" 8. September 2017 8. September 2017
Súťažné podklady Oprava č. 1_ súťažných podkladov_11930_WP 9. August 2016 9. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka OMOSS spol.s r.o. 8. September 2017 8. September 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Časť "Ostatné" a Časť "Kritériá" 7. September 2017 7. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_20_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: Združenie SMS – INPEK HOLDING – Podolie, Očkov 8. September 2017 8. September 2017
Správa o zákazke Správa v zmysle § 24 ZVO 11. September 2017 11. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Január 2017 11. Január 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti + Príloha k zápisnici 7. September 2017 7. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka AVA–stav, s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_8_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. September 2016 27. September 2016
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Časť "Ostatné" a Časť "Kritériá" 7. September 2017 7. September 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_11_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: "VSEP - ALPINE SK, Podolie, Očkov" 8. September 2017 8. September 2017
Zmluva Zmluva o dielo č. 16/2017 7. September 2017 7. September 2017
Súťažné podklady Oprava č.1_Prílohy č. 3_SP_Výkaz_výmer_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka TuCon, a.s. 11. September 2017 11. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka EKO SVIP, s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 3. Október 2017 3. Október 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×