Obstarávanie

Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Podolie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 002 428,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 002 428,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45112000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v aglomerácií obcí Podolie a obci Očkov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 14 5 002 428,00 Neuvedené EUR 4. September 2017 87078

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_19_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711229/content/488178/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_12_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708743/content/475362/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_16_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711223/content/488162/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_17_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711225/content/488166/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_15_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710413/content/483986/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: HASTRA s.r.o. - EUROSTAVBY SK s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872718/content/558522/download","filename":"OSTATNE bez dokladov 8.3.1.3 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872718/content/558523/download","filename":"KRITERIA_na_zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_11930_WYP 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700884/content/425501/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_14_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710411/content/483983/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_9_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708735/content/475344/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_6_technicke_podmienky_11930_WYP 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707093/content/459099/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava_c_3_SP_oprava_bodu_4_cl_VII_Zmluvy_11930_WYP 31. August 2016 31. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708255/content/472279/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_4_forma_harmonogramov_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706836/content/458169/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_10_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708737/content/475351/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: COMBIN-VSBA, Podolie a Očkov 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872631/content/558192/download","filename":"Podolie Očkov ponuka Ostatne cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872631/content/558193/download","filename":"Podolie a Očkov ponuka Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872631/content/558194/download","filename":"Priloha_c_4_SP_Zavazny_casovy_navrh_etap_realizacie_diela_11930_WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872631/content/558195/download","filename":"Priloha_c_5_SP_Zavazny_navrh_realizacie_diela__nasadenie__pracovnikov_11930_WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872631/content/558196/download","filename":"Priloha_c_6_SP_Zavazny_navrh_realizacie_diela__nasadenia_strojov_a_zariadeni_11930_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_7_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708725/content/475308/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_18_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711227/content/488171/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 4_SP_požiadavky na PZ_odstranenie bodu 5.1.2. z opisu_11930_WYP 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709635/content/479951/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 2_Lehoty_poziadavky_na_PZ_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706846/content/458185/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_2_zvárač_termoplatov_11930_WYP 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701533/content/427785/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: HOCHTIEF SK s.r.o. a Oraving, s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872686/content/558472/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872686/content/558473/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: M - SILNICE SK s.r.o., M - SILNICE a.s. a Metrostav Slovakia a.s. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560372/download","filename":"01 Obsah SKUPINA SK AS_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560373/download","filename":"02 Identifikácia uchádzača SK_SKUPINA_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560374/download","filename":"03 PLNÁ MOC nad 700.tisic_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560375/download","filename":"03 Plná moc SK nad 700tis._Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560376/download","filename":"04 Plná moc Ing.Trávniček_Metrostav S_Očkov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560377/download","filename":"05 Plná moc AS-SK_SKUPINA_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560378/download","filename":"05 Plná moc Metrostav-SK_SKUPINA_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560379/download","filename":"17 Plná moc Špryňar Metrostav_Očkov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560380/download","filename":"19 Vyhlásenie uchádzača SKUPINA SK-AS_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560381/download","filename":"20 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560382/download","filename":"21 Kontaktná osoba k aukcii_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560383/download","filename":"22 Zábezpeka_Očkov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560384/download","filename":"05 5 navrh_realizacie_diela__nasadenie__pracovnikov_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560385/download","filename":"05 Priloha_c_4_SP_Zavazny_casovy_navrh_etap_realizacie_diela_11930_WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560386/download","filename":"05 Priloha_c_5_SP_Zavazny_navrh_realizacie_diela__nasadenie__pracovnikov_11930_WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560387/download","filename":"05 Priloha_c_6_SP_Zavazny_navrh_realizacie_diela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560388/download","filename":"05_6_navrh_realizacie_diela__nasadenia_strojov_a_zariadeni_Očkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873397/content/560389/download","filename":"Vrchný list_Skupina SK-AS_KRITÉRIÁ_Očkov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706858/content/458234/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873350/content/560073/download","filename":"PONUKA časť Ostatné 1 bez podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873350/content/560074/download","filename":"PONUKA časť Ostatné 2 bez podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873350/content/560075/download","filename":"PONUKA časť Ostatné 3 bez podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873350/content/560076/download","filename":"PONUKA časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_5_viacej_odbornikov_stroje_11930_WYP 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706885/content/458328/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_13_11930_WYP 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710408/content/483974/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_3_technologicke_procesy_11930_WYP 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706359/content/456021/download","filename":"Vysvetlenie_SP_c_3_technologicke_procesy_11930_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_č_1_počet_odborníkov_11930_WYP 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701060/content/426059/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817470/content/666780/download","filename":"Oznámenie o výsledku_podolie_na profil.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č.5_súťažných podkladov_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711233/content/488190/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PSJ Hydrotranzit, a.s. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872651/content/558355/download","filename":"Ponuka - ostatne bez bodu 8.3.1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872651/content/558356/download","filename":"Ponuka - kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: "DÚHA - URANPRES" 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872723/content/558550/download","filename":"Ostatné_kópia ponuky_Kanalizácia Podolie_Očkov_bez podpisov.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 1_ súťažných podkladov_11930_WP 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700989/content/425884/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OMOSS spol.s r.o. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872475/content/557696/download","filename":"Súpis dokladov a doklady - Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872475/content/557697/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872475/content/557698/download","filename":"Príloha č. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872475/content/557699/download","filename":"Príloha č. 9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872475/content/557700/download","filename":"Príloha č. 10.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Časť "Ostatné" a Časť "Kritériá" 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871882/content/555168/download","filename":"podolie_zapisnica_ostatne_otvaranie_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871882/content/555169/download","filename":"podolie_zapisnica_kriteria_otvaranie_scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873011/content/559158/download","filename":"scan ponuky_časť ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_c_20_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711231/content/488182/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: Združenie SMS – INPEK HOLDING – Podolie, Očkov 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872715/content/558513/download","filename":"ponuka kritéria bez OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872715/content/558514/download","filename":"ponuka ostatné bez OU.pdf"}]
Správa o zákazke Správa v zmysle § 24 ZVO 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873498/content/560792/download","filename":"Správa §24 ZVO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761824/content/487849/download","filename":"oznamenie pred otváraním Kriterii_Podolie_17_01_11.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti + Príloha k zápisnici 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871889/content/555185/download","filename":"podolie_zapisnica_ostatne_podmienky ucasti_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871889/content/555186/download","filename":"podolie_príloha k zápisnici z vyhodnotenia splnenia PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AVA–stav, s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560204/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - ČV konflikt záujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560205/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560206/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Obsah Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560207/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Označenie osoby zodpovednej za EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560208/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Sprievodný spis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560209/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Titulka O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560210/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Údaje o riadiacich osobách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560211/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Vyhl. o pravdivosti a úplnosti dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560212/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Zod bez ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560213/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Zoznam ekvival. položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873367/content/560214/download","filename":"Vybud. kanalizácie ..... - Zoznam strojov a zariadení.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_8_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708731/content/475337/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. September 2016 27. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Časť "Ostatné" a Časť "Kritériá" 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871891/content/555190/download","filename":"podolie_zapisnica_ostatne_hodnotenie_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871891/content/555191/download","filename":"podolie_zapisnica_kriteria_hodnotenie_scan.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP_c_11_11930_WYP 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708739/content/475356/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov: "VSEP - ALPINE SK, Podolie, Očkov" 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872679/content/558462/download","filename":"Ostatne - Podolie Ockov - bez dokladov podla bodu 8.3.1.3 (vyzva).pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 16/2017 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871839/content/555116/download","filename":"Zhotoviteľ-Združenie kanalizácia Podolie-Očkov_zoznam členov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871839/content/555117/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871839/content/555118/download","filename":"Príloha č. 1_projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871839/content/555119/download","filename":"Príoha č. 2_položkový rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871839/content/555120/download","filename":"Prílohy č. 3 - 10.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č.1_Prílohy č. 3_SP_Výkaz_výmer_11930_WYP 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711236/content/488195/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TuCon, a.s. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873381/content/560241/download","filename":"Ostatne bez dokladov bodu 8.3.1.3 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873381/content/560242/download","filename":"Kritériá sken.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EKO SVIP, s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873403/content/560401/download","filename":"OSTATNE.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 3. Október 2017 3. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882319/content/602394/download","filename":"dodatok c.1 k Zmluve o dielo 162017.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×