Obstarávanie

Výstavby materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
329 216,00
Konečná suma(Bez DPH):
329 216,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Objekt bude slúžiť výlučne účelu, na ktorý bol navrhnutý. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, ktorý má zvýšiť hrubú zaškolenosť detí v materských školách v obci. Stavba neobsahuje žiadne technologické a výrobne zariadenia. Zastavaná pôdorysná plocha objektu bude 250,48 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 2 329 216,00 Neuvedené EUR 25. August 2017 87059

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 6. September 2017 6. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871369/content/551685/download","filename":"zmluva_o_dielo_ekosvip_sabinov_vystavba_ms.pdf"}]
Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921686/content/682787/download","filename":"Dodatok č.1 ZoD EkoSvip, s.r.o. Sabinov05012018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871960/content/555462/download","filename":"EKO SVIP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871985/content/555530/download","filename":"07 Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871985/content/555532/download","filename":"10 Zápisnica z OP kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836254/content/641924/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Máj 2017 12. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820352/content/675149/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871993/content/555579/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ_Pecovska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871993/content/555580/download","filename":"12 Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ podľa 55 ods.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady MŠ PNV 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806775/content/616544/download","filename":"Link MŠ PNV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871977/content/555491/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chladiace veže 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871971/content/555485/download","filename":"Chladiace veže.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871998/content/555594/download","filename":"09 Zápisnica z vyhod. predmet zákazky_Pecovska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871998/content/555595/download","filename":"11 Zápisnica z vyhod..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×