Obstarávanie

Dodávka nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210 383,00
Konečná suma(Bez DPH):
210 383,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34921000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže. Montáž zahŕňa aj náklady na prepravu vozidiel, na ktoré sa bude montovať predmet zákazky, do miesta a z miesta realizácie montáže predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, ponuku je možné predkladať na jednu alebo viacero častí: 1. časť: Sýpacie nadstavby - nové s dvoma rozmetadlami - 4 ks. 2. časť: Sklápacia nadstavba - nová trojstranná sklápacia nadstavba - 1 ks. 3. časť: Snehové pluhy - nové - 5 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 2 162 483,00 Neuvedené EUR 11. August 2017 86914
KOBIT - SK, s.r.o. 1 47 900,00 Neuvedené EUR 11. August 2017 86915

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy KZ č. 154/2017 (1.časť) 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865453/content/635731/download","filename":"154-KOBI-Sypacie nadstavby,rozmetadlá18558966310.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy KZ č. 155/2017 (3.časť) 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865457/content/635763/download","filename":"155-KOBIT-snehové pluhy18558967160.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy KZ č. 154/2017 (1.časť) 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907245/content/734167/download","filename":"2. Odovzdávací protokol KZ - sypač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907245/content/734168/download","filename":"1. odovzdávajúci protokol - sypač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907245/content/734169/download","filename":"3. odovzd.protokol - sypač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907245/content/734170/download","filename":"4 odovz.protokol - sypač.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791727/content/649204/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791725/content/649200/download","filename":"Súťažné podklady - nadstavby,radlice 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791725/content/649201/download","filename":"Príloha F k SP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 154/2017 (1.časť) 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907095/content/733733/download","filename":"Faktúra 406 - sypač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907095/content/733734/download","filename":"Faktúra 422 - sypače.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635622/download","filename":"Kritéria.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635623/download","filename":"Ostatne 1..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635624/download","filename":"Ostatne 2..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635625/download","filename":"Ostatne 3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635626/download","filename":"Príloha-doplnená tech. špecifikácia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635627/download","filename":"Výpis_202.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635628/download","filename":"Vysvetlenie predložených dokladov (1).PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865446/content/635629/download","filename":"ZHS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865464/content/635782/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_3849089485 (4).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826338/content/583234/download","filename":"INO-Kriteria-07.06.2017-09-00h.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 3. časť: Snehové pluhy - nové 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865534/content/636182/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia-3.časti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794402/content/664752/download","filename":"INO-Ostatne-04.05.2017-11.00h.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865473/content/635853/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865473/content/635854/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3849089485.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865532/content/636144/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636130/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636131/download","filename":"Príloha č. 2-celkové vyhodnotenie-ponuky pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636132/download","filename":"Príloha č. 2-Samost.hodnot..ponuk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636133/download","filename":"Príloha č. 3-celkové vyhodnotenie-ponuky po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636134/download","filename":"Príloha č. 3-Samost.hodnot.ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865526/content/636135/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_3849089485 (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865444/content/635604/download","filename":"KRITÉRIÁ (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865444/content/635605/download","filename":"Ostatné_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865444/content/635606/download","filename":"OSTATNÉ_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865444/content/635607/download","filename":"Výpis_5532.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865444/content/635608/download","filename":"ZHS-Kobit-SK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865461/content/635768/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 155/2017 (3.časť) 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907105/content/733737/download","filename":"Faktúra 402 - radlice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907105/content/733738/download","filename":"Faktúra 421 - radlice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy KZ č. 155/2017 (3.časť) 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907256/content/734253/download","filename":"1. radlica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907256/content/734254/download","filename":"2. radlica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907256/content/734255/download","filename":"3. - radlica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907256/content/734256/download","filename":"4. radlica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907256/content/734257/download","filename":"5. radlica.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×