Obstarávanie

Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
859 311,00
Konečná suma(Bez DPH):
859 311,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221111-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác na oprave mostného objektu odstránenie existujúceho mostného zvršku vrátane stožiarov, časti spodnej stavby po hornú hranu prefabrikovanej nosnej konštrukcie mosta, odvodňovacích a bezpečnostných zariadení, zriadenie spriahovacej dosky, dobetonávky záverných múrikov a časti mostných krídiel, izolácia mostovky a hydroizolácie, vybudovanie nových ríms, vozovky s odvodnením a mostného príslušenstva, očistenie konštrukcií, výspravky, reprofilácia a nátery poškodených častí nosnej konštrukcie a spodnej stavby, celoplošný ochranný náter viditeľných častí spodnej stavby a nosnej konštrukcie, osadenie bezpečnostných zariadení, úpravy okolia mosta a. i. stavebné práce, poskytnutie súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
METROSTAV a.s. 5 859 311,00 Neuvedené EUR 21. August 2017 86902

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017001782 15. Jún 2018 15. Jún 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. September 2017 13. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 13. September 2017 13. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Júl 2017 6. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 13. September 2017 13. September 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. September 2017 13. September 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2017 6. Jún 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 13. September 2017 13. September 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Júl 2017 14. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 13. September 2017 13. September 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. September 2017 13. September 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria 13. September 2017 13. September 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 13. September 2017 13. September 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.2017001782 13. September 2017 13. September 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia po skončení zmluvy 9. November 2018 9. November 2018
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 15. Jún 2018 15. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×