Obstarávanie

Chemikálie a spotrebný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 441,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 441,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka chemikálií a spotrebného materiálu , t. j. nákup chemikálií a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod. . Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podmienkach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LABO - SK, s. r. o. 1 6 441,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2017 86373

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka - LABO - SK, s.r.o. 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700093/content/420615/download","filename":"PONUKA_OSTATNÉ_LABO-SK, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700093/content/420616/download","filename":"PONUKA_KRITERIA_LABO-SK, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 02/LABO/2016 2. August 2016 2. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698321/content/798093/download","filename":"Rámcová dohoda LABO-SK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700112/content/420688/download","filename":"02_Zapisnica_vyhodnotenie_splnenia_PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700112/content/420689/download","filename":"02.1_Dodatok_k_Zapisnici_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o uzavretí rámcovej dohody 5. August 2016 5. August 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - 2016 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780908/content/590193/download","filename":"Suma_skutocne_uhradeneho_plnenia_2016.pdf"}]
Súťažné podklady Chemikálie a spotrebný materiál 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643214/content/741751/download","filename":"20160331_ SP_Chemikalie_a_pomocny_matrial.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643214/content/741752/download","filename":"20160331_Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643214/content/741753/download","filename":"20160331_Strukturovany_rozpocet4.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700111/content/420683/download","filename":"01_Zapisnica_otvaranie_ponuk_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700111/content/420684/download","filename":"04_Zapisnica z otvarania ponuk - Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - BIOTECH s.r.o. 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700085/content/420589/download","filename":"PONUKA_OSTATNÉ_BIOTECH s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700085/content/420590/download","filename":"PONUKA_KRITERIA_BIOTECH s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - AMEDIS spol. s r.o. 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700071/content/420552/download","filename":"PONUKA_OSTATNÉ_AMEDIS spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700071/content/420553/download","filename":"PONUKA_KRITERIA_AMEDIS spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady potvrdzujúce dodanie predmetu zákazky za rok 2016 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780910/content/590198/download","filename":"Doklady_potvrdzujuce_dodanie_predmetu_zakazky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700102/content/420621/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700113/content/420699/download","filename":"03_Zapisnica_uvodne_uplne_vyhodnotenie_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700113/content/420700/download","filename":"05_Zápisnica z úvodneho úplneho vyhodnotia ponúk - Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700113/content/420701/download","filename":"06_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk-po e-aukcii.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686711/content/493861/download","filename":"55_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_PROFIL.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×