Obstarávanie

Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krupina
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
276 665,00
Konečná suma(Bez DPH):
217 940,00
Zaplatené:
78.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211360-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy a interiéru (búranie priečok - výstavba nových, oprava omietok, rekonštrukcie WC), pričom stavba si zachová základný pôdorysný tvar aj podlažnosť. V rámci rekonštrukcie budovy sa nezmení objem stavby - zmení sa fasádna úprava - nové rozmiestnenie okenných otvorov a obvodové steny sa zateplia včítane systémovej fasádnej stierky s novým riešením farebných plôch. Na fasádach sa novým farebným členením rozčlení fasáda budovy z východného a západného pohľadu. Okenné otvory po vybúraní pôvodných medziokenných stĺpkov budú mať nové rozmiestnenie. V architektúre priečelí sa pásové okná nahradia oknami s novým členením a s novým usporiadaním do skupín, čo umocní efekt členenia fasády. Prístupy k vchodom Domu služieb ostanú pôvodné. Na severnej strane bude pasáž uzavretá presklenými stenami. Okrem zateplenia obvodových stien sa zateplí aj plochá strecha.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 4 217 940,00 Neuvedené EUR 18. Júl 2017 86284

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Jún 2017 5. Jún 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice č. 1 a 2 z vyhodnotenia OSTATNÉ 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854606/content/581356/download","filename":"13. Zápis z vyhodnotenia č. 1 - OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854606/content/581357/download","filename":"16. Zápis z vyhodnotenia č. 2 - OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SimKor s.r.o. 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855065/content/582753/download","filename":"Ponuka - Simkor.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z byhodnotenia časti ponúk "Kritériá" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855082/content/582780/download","filename":"23. Zápis z vyhodnotenia - KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady C.1 Výkazy výmer 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797795/content/566188/download","filename":"C.1_01. (Krycí list) Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797795/content/566189/download","filename":"C.1_02. (Zadanie) Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797795/content/566190/download","filename":"C.1_03. (Podčasť Zadania) Zdravotechnika (položka91).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797795/content/566191/download","filename":"C.1_04. (Podčasť Zadania) Elektroinštalácia (položka 167).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - Ľubomír Dado 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855036/content/582662/download","filename":"Ponuka - Ľubomír Dado.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855255/content/583492/download","filename":"Odkaz na text zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady D.1 Projektová dokumentácia 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797822/content/566716/download","filename":"01. ČASŤ ARCHITEKTÚRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797822/content/566717/download","filename":"02. ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797822/content/566718/download","filename":"03. ČASŤ ELEKTROINŠTALACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797822/content/566719/download","filename":"Stavebné povolenie č. SK602_2014_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797822/content/566720/download","filename":"Predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVORAVA s.r.o. 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855056/content/582747/download","filename":"Ponuka - Stavorava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797766/content/565836/download","filename":"A. Súťažné podklady_Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy_Mesto Krupina.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855239/content/583473/download","filename":"29. Správa o zákazke podla §24.pdf"}]
Súťažné podklady E.1 Vzor zmluvy 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797857/content/567082/download","filename":"E.1 Vzor zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VERÓNY OaS s.r.o. 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855047/content/582679/download","filename":"Ponuka - Verony OaS s. r. o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otváraní ponúk 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852532/content/573456/download","filename":"13. Zápis z otvárania - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852532/content/573457/download","filename":"22. Zápis z otvárania - KRITERIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831614/content/612520/download","filename":"26. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810496/content/629375/download","filename":"01. Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810496/content/629376/download","filename":"C.1_02. (Zadanie) Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - doplnok č. 1 (nové položky).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810496/content/629377/download","filename":"C.1_02. (Zadanie) Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy - doplnok č. 1 (zmeny).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810496/content/629378/download","filename":"C.1_04. (Podčasť Zadania) Elektroinštalácia (položka 167) - doplnok č. 1 (jedna nová položka).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810496/content/629379/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie SP - SimKor.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×