Obstarávanie

Komerčné zdravotné pripoistenie 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
598 180,00
Konečná suma(Bez DPH):
598 180,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územná platnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb: I.Oblasť Európa a Stredomorie : 975 osôb II. Oblasť Svet : 292 osôb. Rozdelenie poistencov: podľa kontinentov: Európa 965, USA a Kanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa a Stredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie od predpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami, ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kde má Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Union poisťovňa, a.s. 1 598 180,00 Neuvedené EUR 12. Júl 2017 85598

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831046/content/609055/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846823/content/552810/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846823/content/552811/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023259/content/910305/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie 2017.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936807/content/739136/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Union poisťovňa a.s.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846808/content/552781/download","filename":"13_Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021032/content/906898/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Union poisťovňa a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846841/content/552832/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE komerecne zdravotne pripoistenie 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627172/download","filename":"SP poistenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627173/download","filename":"Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627174/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822587/content/559837/download","filename":"vysvetlenie profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822587/content/559838/download","filename":"Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení - oprava.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846802/content/552779/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846828/content/552813/download","filename":"SCAN_Ponuka_MZVaEZ_SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943046/content/762261/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846819/content/552804/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846819/content/552805/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×