Obstarávanie

Zníženie spotreby energie športového zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Torysa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 899,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 899,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zníženie spotreby energie športového zariadenia, ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 01 Športové zariadenie SO 01.1 ASR, SO 01.2 Vykurovanie, SO 01.3 - Bleskozvod. Projekt rieši zateplenie fasády, výmenu podlahových vrstiev na prízemí, zateplenie plochej strechy a výmeny okien a dverí za plastové. Súčasťou projektu je aj zmena vykurovania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 1 98 899,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85149

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807706/content/620379/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807706/content/620380/download","filename":"Príloha - Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807706/content/620381/download","filename":"Príloha - Zmluva o dielo (návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807706/content/620382/download","filename":"jed-formular-Obec Torysa-športové zariadenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807706/content/620383/download","filename":"Projektová dokumentácia a výkaz výmer - link.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847677/content/554184/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847650/content/554164/download","filename":"Ponuka-EKO_SVIP,s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847680/content/554186/download","filename":"Zzmluva-o-dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847666/content/554172/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodn._splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847666/content/554173/download","filename":"Dodatok_c._1_k_zapisnici_z_vyhodn._splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847668/content/554180/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodn._ponuk-splnenie_poziadaviek_VO-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847668/content/554181/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodn._ponuk-splnenie_poziadaviek_VO-Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847668/content/554182/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831720/content/613183/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831718/content/613179/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847645/content/554162/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847645/content/554163/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk-Kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Máj 2017 9. Máj 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×