Obstarávanie

ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prievidza
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
146 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie diela: ZŠ Ul.Malonecpalská dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru. Stavba je situovaná v ZŠ na Ul. Malonecpalská č. 37 v Prievidzi. Jedná sa o prestavbu a prístavbu časti bloku G . Rozsah stavebných prác pozostáva z kompletnej prestavby a súčasne rozšírenia predmetných priestorov o 1,5 m po celej dĺžke objektu. Stavba zahŕňa aj výmenu existujúcich podláh telocviční a skladu náradia. Rozsah prác je špecifikovaný vo výkaze výmer predmetných častí rekonštrukcie a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ Ul.Malonecpalská dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru, vypracovanej projektantom OH STATIK s.r.o., Priemyselná 12, Prievidza. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov. Pokiaľ je v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže oceniť ekvivalent.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 146 999,00 Neuvedené EUR 29. Jún 2017 84951

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906969/content/733076/download","filename":"Fa ZŠ Malonecpalská.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841474/content/673841/download","filename":"Správa § 24 zák_343_2015.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov + Oprava č. 1 súťažných podkladov 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799633/content/585579/download","filename":"Vysvetlenie SP Malonecpalská 31032017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799633/content/585580/download","filename":"SP ZS Ul Malonecpalská 3103 - oprava č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841492/content/673843/download","filename":"Zod HOLLSTAV.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 3. Júl 2017 3. Júl 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841456/content/673806/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti po Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841451/content/673802/download","filename":"Zápisnica z otvárania Kritéria ZŠ Malonecplaská .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841459/content/673817/download","filename":"CP HOLLSTAV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841444/content/673791/download","filename":"Zápisnica Ostatné ZŠ Malonecpalská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841444/content/673792/download","filename":"Zápisnica u vyhodnotenia Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841471/content/673836/download","filename":"CP OB BELSTAV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832177/content/617324/download","filename":"informáciu o výsledku.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906986/content/733180/download","filename":"Preberací protokol ZŠ Malonecpalská.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Máj 2017 15. Máj 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841465/content/673824/download","filename":"CP SOAR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890825/content/635296/download","filename":"Dodatok 1 HOLLSTAV.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793622/content/661786/download","filename":"SP ZS Ul Malonecpalská 1703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793622/content/661787/download","filename":"oznámenie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×