Obstarávanie

Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
300 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
300 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50221000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vykonávanie pozáručného servisu a opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 1 300 000,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2017 84517

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Všeobecné kvalifikačné podmienky pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554790/content/198897/download","filename":"Vseobecne_kvalifikacne_podmienky-28-5-2014-fin.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554899/content/199017/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 27. December 2014 27. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554806/content/198911/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Bc - § 44 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554806/content/198912/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk WRRm - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 v znení prvej zmeny všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554893/content/199089/download","filename":"P1_VKP_1-zmena.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -§ 44 , HDV r 163 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554839/content/198924/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r163.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 861 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554836/content/198991/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 - kritéria 861.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Infomácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - Kritéria - 381 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554884/content/199016/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1- Kritéria Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - ostatné - Oprava ŽDV 381 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554875/content/199045/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1- Ostatné - Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o plnení povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava 381 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629106/content/481233/download","filename":"Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- Ostatné EVY 671 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629533/content/485542/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- Ostatné EVY 671.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678360/content/453335/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Pozáručný servis a opravy DMJ 861 - Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- kriéria EVY 671 14. Marec 2016 14. Marec 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Opavy ŽDV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734308/content/460109/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk - kritéria - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715435/content/514911/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740286/content/489443/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti DMJ 861- zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740181/content/488998/download","filename":"DMJ 861 Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DMJ 861 Ponuka ŽOS Vrútky, a.s. 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740198/content/489057/download","filename":"Ponuka-Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 osobných vozňov WLABmee 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729084/content/436751/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Revizne opravy R2 osobných vozňov radu WLABmee.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z otvárania ponúk - časť kritéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740290/content/489451/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLAB - zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740303/content/489521/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z otvárania konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 813.018 a 931.018 - informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 27. Január 2017 27. Január 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Február 2017 8. Február 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 WLAB - Zdôvodneniie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741723/content/497533/download","filename":"R 2 WLABmee - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Bc, Bcee a Bceer - Správa o zákazke 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741313/content/494311/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritéria 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741308/content/494278/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Pozáručný 861 - Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742500/content/502656/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný 757- Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741726/content/497536/download","filename":"Pozáručný 757 - Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 812.058 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768411/content/528883/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783706/content/605975/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793008/content/657970/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554887/content/199040/download","filename":"P1_ziadost_zaradenie_KS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o kvalifikačnom systéme č. 2014/S 104-184098 z 31.5.2014 zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554824/content/198923/download","filename":"2014-OJS104-184098-sk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793013/content/657985/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bdt.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 4600003046/KS/2017 na vykonanie opravy násilného poškodenia ŽDV 812.028-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803068/content/604754/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy oprava 815.058.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 2 v znení prvej zmeny všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554890/content/199066/download","filename":"P2_VKP_1-zmena.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prvá zmena všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554857/content/199019/download","filename":"1-zmena_VKP_KS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Oprava 813/913-018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807359/content/619509/download","filename":"Protokol o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810279/content/628752/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - R2 opravy vozňov Bd, Bdee, Bgee a WRRm“..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554793/content/198918/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554902/content/199043/download","filename":"Informácia o výsledku obstarávania - Oprava 710.001-9.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554812/content/198945/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554809/content/198928/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554800/content/198965/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk, časť Ostatné 263 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554818/content/198994/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie -Ostatné 263.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554815/content/198969/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia posla § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť Ostatné 361 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554821/content/198901/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie Ostatné 361.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť Ostatné 861 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554827/content/198937/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť ostatné 861.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 361 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554833/content/198967/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods 1 - kritéria 361.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 263 10. Júl 2015 10. Júl 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1 - otváranie Ostatné 163 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554842/content/198940/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 -otváranie Ostatné 163.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk, časť Kritéria 163 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554845/content/198932/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie Kritéria 163.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554848/content/198948/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r361.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554854/content/198996/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r 861.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554851/content/198978/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk - §44, HDV r 263.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o lnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - Ostatné DDm 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554863/content/198983/download","filename":"Informacia o plnení povinnosti podľa § 41 ods.1 - ostatné DDm.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinosti podľa § 41 ods.1 - kritéria DDm 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554860/content/198956/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - kritéria DDm.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 DDm ..016 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554869/content/198997/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácio o plnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - ostatné, V prehliadky 163/362 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554872/content/199020/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - ostarné , V prehliadky 163_362.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 46 ods. 2 DDm ...016 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554866/content/198995/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - § 46 ods 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852952/content/575524/download","filename":"Zápisnica zo zasadania komisie 23.3.2017 na vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853740/content/577852/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1-kritéria - V prehliadky 163/362 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554878/content/199065/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 -Kritéria, V prehliadky 163_362.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856957/content/589754/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856957/content/589755/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušeniaverejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629107/content/481237/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušeniaverejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o plnení povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava 721.131 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658018/content/472753/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 460 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869340/content/661070/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo na vykonanie opravy železničného dráhového vozidla 381.001 a 381.002 č. 4600002549/KS/2016 12. Máj 2016 12. Máj 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Nezrušenie použitého postupu - zdôvodnenie 721.131 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658020/content/472756/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - § 46 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665637/content/537922/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672643/content/419170/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria V prehliadky 163_362.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666648/content/540820/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676318/content/438159/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Pozáručný servis 757.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678367/content/453347/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672645/content/419172/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Opravy DMJ 861 007 a DM J861 011.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 57 ods. 2 - OpravaDMJ 861.007 a DMJ 861.011 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678384/content/453384/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia VS - §57 ods 2 - Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681528/content/474845/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Pozáručný servis a opravy DMJ 861 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678376/content/453358/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687456/content/497535/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757- konečná ponuka .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876384/content/576284/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688898/content/504069/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757- konečná ponuka .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703030/content/434295/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703038/content/434314/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708949/content/476589/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - V opravy HDV radu 136/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715425/content/514894/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708951/content/476592/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný servis a opravy DMJ 861 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729067/content/436727/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Pozáručný servis a opravay DMJ 861.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Opravy ŽKV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734304/content/460089/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715428/content/514898/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadavánia zákazky - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715437/content/514914/download","filename":"Zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky - § 46 ods 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o plnení podmienok účasti - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715433/content/514907/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti otatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 osobných vozňov Ampeer, Bmpeer a Bpeer 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729079/content/436746/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Revizne opravy R2 osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer.pdf"}]
Správa o zákazke Opravy ŽKV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734296/content/460049/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk DMJ 861- zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740178/content/488995/download","filename":"DMJ 861 - Zápisnica z otvárania ponúk -.pdf"}]
Zápisnica Opravy ŽDV 381.001 a 381,002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734310/content/460115/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e. aukcii.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Opravy ŽDV 381.001 a381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734306/content/460097/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ukončenie zmluvy - Opravy ŽDV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734313/content/460117/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica DMJ 861- zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740185/content/489010/download","filename":"DMJ 861 -zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk DMJ 861 - zápisnica z otvárania ponúk - časť kitéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740183/content/489000/download","filename":"DMJ 861 - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DMJ 861 - potvrdenie o zverejnení zmluvy 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740189/content/489015/download","filename":"DMJ 861 - potvrdenka o zverenení zmluvy (1).pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876923/content/578187/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 460 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740288/content/489448/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740294/content/489475/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer . ponuka ŽOS Vrútky, a.s. 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740296/content/489493/download","filename":"Konečná ponuka Ampeer,Bmpeer,Bpeer.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLABmee - zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740298/content/489504/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 WLABmee - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740300/content/489510/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 []
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 []
Zoznam subdodávateľov EVY 671 - 2. časť 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovekj dohode č. 46000031/KS/2017 21. September 2018 21. September 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 4600003318/KS/2017 na vykonanie opravy násilného poškodenia hnacieho koľajového vozidla 162.007-9 15. Január 2019 15. Január 2019 []
Zoznam subdodávateľov R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk WRRm 061 - Zápisnica z ozvárania ponúk 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740870/content/492254/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740870/content/492255/download","filename":"WRRm 061 - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica R2 WLABmee - zápisnica z vyhodnotenie ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740305/content/489527/download","filename":"R2 WLABmee - zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABmee - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740309/content/489538/download","filename":"R2 WLABmee - potvrdenka o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti WRRm 061 - Zápisnica z vyhodnotenie plnenia podmienok účasti 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740872/content/492260/download","filename":"WRRm 061- Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke WRRm 061 Informácia o plnení zmluvy 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740887/content/492310/download","filename":"WRRm 061 - Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica WRRm 061 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740879/content/492283/download","filename":"WRRm 061- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABmee - ponuka ŽOS Vrútky 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740329/content/489620/download","filename":"Ponuka-Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741302/content/494265/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk WRRm 061- Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740875/content/492274/download","filename":"WRRm 061 - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. November 2016 23. November 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenie ponenie podmienok účasti 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741306/content/494274/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia časti otatné.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 Ampeer, Bmpeer a Bpee- Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741721/content/497527/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke R2 Bc, Bcee a Bceer - Informácia o plnení zmluvy 4600001810 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741315/content/494314/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741311/content/494279/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 24. November 2016 24. November 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný 757- Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741533/content/496285/download","filename":"Pozáručný 757 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný 861 - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741729/content/497545/download","filename":"Pozáručný 861 - Zdôvodnenie nezrušenia potupu zadávania zákazky.pdf"}]
Správa o zákazke R2 WLABmee - Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742481/content/502560/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752329/content/438008/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Oprava 812.058.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Ampeer, Bmpeer a Bpee- Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742532/content/502809/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Pozáručný 757- Informácia o zverejnení zmluvy 13. December 2016 13. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754819/content/459298/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Oprava 812.058.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Pozáručný 757 - Zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759293/content/478980/download","filename":"Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Pozáručný 757- Správa o zákazke 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759297/content/479003/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Pozáručný 757 - Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759291/content/478975/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Pozáručný 757 - Zápisnica z otvárania ponúk - časť kritéria 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759295/content/478995/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria II.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764145/content/498486/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Oprava 813.018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758034/content/473202/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Oprava 813.018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768866/content/531021/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768882/content/531049/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785429/content/619254/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - Pozáručný servis 361.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775859/content/565910/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné EVY 671.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Oprava 813.018 a 931.018 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771636/content/552424/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania § 57 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Február 2017 23. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782677/content/600727/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné - Pozáručný servis 361.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Oprava 812.058 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779622/content/585633/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania § 57 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Marec 2017 8. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787078/content/629886/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné - Pozáručný servis 381.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783724/content/606075/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov WLABmee, BDsee a WLABee Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779485/content/584977/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria EVY 671.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer. 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790269/content/646924/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2, R2 opravy Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790269/content/646926/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2, R2 opravy Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791925/content/650503/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - Pozáručný servis 381.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 opravy OV radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer 31. Marec 2017 31. Marec 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793010/content/657973/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer“..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 opravy OV radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798557/content/573672/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002975.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798567/content/573705/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002754.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803109/content/604809/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy DMJ 861 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798561/content/573673/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002973.pdf"}]
Správa o zákazke Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803086/content/604792/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803111/content/604810/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava DMJ 861.022 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798646/content/574364/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002366.pdf"}]
Zápisnica Oprava ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803116/content/604812/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Hlavné opravy vybraných častí HDV radu 163 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798684/content/575067/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002145.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804419/content/608189/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritétia - R2 opravy vozňov Bdt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804415/content/608180/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - R2 opravy vozňov B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885072/content/612015/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Oprava 813/913-018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807362/content/619577/download","filename":"Správa o zákazke oprava 813_913-018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807387/content/619639/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Ramcova dohoda č. 4600003105/KS/2017 Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816265/content/651692/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807393/content/619643/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Oprava 813.018 a 931.018 -Kritéria 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807391/content/619641/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816491/content/657538/download","filename":"Zápisnica zo zasadania komisie dňa 25.1.2017 na vyhodnotenie ponúk .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816484/content/657526/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807396/content/619646/download","filename":"813.018 a 913.018-8 kriteria.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer - kritéria 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816487/content/657532/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816495/content/657539/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk .pdf"}]
Správa o zákazke Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816507/content/657552/download","filename":"Správa o zákazke I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816507/content/657553/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816499/content/657542/download","filename":"01_Navrh_kriterii.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817639/content/667439/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk EVY 671 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818724/content/671580/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 Bd, Bdee, Bgee a WRRm - Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821422/content/551873/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821424/content/551874/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829498/content/603337/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836960/content/645798/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 Bdt - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821420/content/551871/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832309/content/618004/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832307/content/618002/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 WLABmee 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831910/content/614370/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 46000002974.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600003172/KS/2017 na opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834933/content/633696/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836964/content/645814/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný servis ŽKV 361 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829288/content/602115/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840391/content/671201/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840420/content/671229/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840517/content/671431/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841392/content/673661/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841388/content/673652/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841397/content/673664/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee, BDsee a WLABee 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842228/content/675171/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee a Bgee 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849962/content/563907/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841399/content/673665/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee, BDsee a WLABee 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842232/content/675175/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WRRm 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849970/content/563909/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy WRRm v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852948/content/575520/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852900/content/575399/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bd, Bdee, Bgee a WRRm 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852447/content/573010/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 Bdt - informácia o zverejnení zmluvy 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852878/content/575359/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852963/content/575533/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852958/content/575529/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575557/download","filename":"00_Prva_strana_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575558/download","filename":"01_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575559/download","filename":"02_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575560/download","filename":"03_Cestne_vyhlasenie_Pravdivost_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575561/download","filename":"04_Cestne_vyhlasenia_Suhlas_s_OP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575562/download","filename":"05a_Ramcova_dohoda_R2_Bdt_Priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575563/download","filename":"05a_Ramcova_dohoda_R2_Bdt_uprava_po_pripomienkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575564/download","filename":"01_Navrh_kriterii_do_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575565/download","filename":"02_Priloha4.1_Bdt_do_sutaze.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853745/content/577866/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853745/content/577867/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853738/content/577849/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 -Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk EVY 671 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856909/content/589659/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 - 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pozáručný servis ŽKV 361 -Ponukac ŽOS Vrútky 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860617/content/606189/download","filename":"Konečná ponuka-kritériá 361.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný servis ŽKV 361 - zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860615/content/606184/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zápisnica Pozáručný servis ŽKV 361 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860612/content/606182/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860701/content/606377/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860706/content/606389/download","filename":"doplnenie zápisnice z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 162,007-9 11. August 2017 11. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862734/content/620900/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860699/content/606375/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Pozáručný servis ŽKV 361 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860609/content/606174/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860609/content/606175/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 363 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869338/content/661067/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 350 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869330/content/661045/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 362 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869336/content/661064/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860716/content/606411/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 721 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869342/content/661076/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869342/content/661077/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897300/content/687438/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885081/content/612096/download","filename":"Tabuľka návrhov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880773/content/597242/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu Bdt 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930590/content/716951/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov radu Bdt.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885074/content/612018/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea 754.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy EVY 671 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876369/content/576270/download","filename":"0302_2017 - potvrdenka.pdf"}]
Správa o zákazke EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876515/content/576716/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897352/content/688805/download","filename":"Ponuka Pars nova.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov EVY 671- 1.časť 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930597/content/717062/download","filename":"EVY 671.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 736 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869344/content/661139/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869344/content/661140/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 754 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869355/content/661159/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručný servis a opravy DMJ 861 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931037/content/718663/download","filename":"Pozáručný srevis 861.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 750 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869351/content/661147/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica EVY 671 - 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876389/content/576296/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EVY 671 - 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876471/content/576555/download","filename":"Ponuka Pars.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 -2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876482/content/576592/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876482/content/576593/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876483/content/576596/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 []
Ponuky uchádzačov EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876480/content/576587/download","filename":"Ponuka ŽOS Trnava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABee, Bdsee a WLABMee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876825/content/577848/download","filename":"potvrdenka - zverejneie v CRZ Bdsee a WLABee.pdf"}]
Zápisnica EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876386/content/576285/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk 1. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897346/content/688804/download","filename":"Ponuka ŽOS Vrútky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 []
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897131/content/686911/download","filename":"Ponuka - DPOV.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876901/content/578061/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896702/content/684493/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897431/content/689162/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909434/content/742609/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897137/content/686919/download","filename":"Ponuka CZ Loko.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897412/content/689128/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897427/content/689155/download","filename":"Ponuka CZ LOKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887977/content/624352/download","filename":"Ponuka Pars nova SKM_C224_Se17101306070.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897416/content/689145/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea..pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887701/content/623043/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy   osobných vozňov radu BDsee, WLABee a WLABmee 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930577/content/716807/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu BDsee a WLABee a WLABmee.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887992/content/624562/download","filename":"Ponuka DPOV.pdf"}]
Zápisnica R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876927/content/578195/download","filename":"doplnenie zápisnice z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963431/content/769102/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600003172.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876955/content/578325/download","filename":"Navrh_kriterii - ŽOS Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876955/content/578326/download","filename":"Navrh_kriterii - ŽOS Trnava.pdf"}]
Správa o zákazke R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877258/content/579725/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877258/content/579726/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880760/content/597214/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887696/content/623037/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887698/content/623041/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Zápisnica R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880763/content/597222/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887360/content/621697/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava 813.018 a 931.018 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880042/content/591080/download","filename":"Suma skutočne hradeného plnenia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy HDV radu 757 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963424/content/769094/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600003000.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručnýservis ŽKV 757 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931033/content/718660/download","filename":"Pozáručný srevis 757.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876960/content/578332/download","filename":"ponuka ŽOS Vrútky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887374/content/621778/download","filename":"Ponuka 350- ŽOS Vrútky.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručný servis ŽKV 361 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931031/content/718659/download","filename":"Pozáručný srevis 361.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909594/content/743386/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií Legios kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880767/content/597230/download","filename":"01_Navrh_kriterii_do_sutaze.pdf"}]
Správa o zákazke R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880765/content/597226/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy DMJ 861 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963420/content/769090/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002973.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897419/content/689149/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu R2 opravy   osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930574/content/716800/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB,.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897333/content/688761/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897133/content/686914/download","filename":"Ponuka Pars.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885076/content/612022/download","filename":"Potvrdnie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885079/content/612089/download","filename":"Tabulka navrhov ŽSS - HPO a neplanované opravy HKV radu 754 -.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885085/content/612106/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896710/content/684680/download","filename":"Ponuka Vrútky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 362 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 363 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887354/content/621694/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887396/content/621874/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909588/content/743366/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov WRRm 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930592/content/716957/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov WRRm.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee, Bgee 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930586/content/716849/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee, Bgee.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy   osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer, 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930580/content/716811/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer,.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897322/content/688756/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea 460.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896700/content/684489/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896704/content/684496/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909604/content/743421/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 750 19. Október 2017 19. Október 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×