Obstarávanie

Rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelno-technických vlastností


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
214,818
Konečná suma(Bez DPH):
210,309
Zaplatené:
97.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu vo Veľkom Mederi. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
F K L a brat, spol. s r.o. 3 210,309 Neuvedené EUR 5. Jún 2017 84418