Obstarávanie

Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove-dvorný trakt


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bardejov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
390,111
Konečná suma(Bez DPH):
390,111
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce na obnove budovy : Mestský úrad podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CUKSTAV s.r.o. 4 390,111 Neuvedené EUR 13. Jún 2017 84417