Obstarávanie

Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Detva
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
770 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
770 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144510-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie technologického a strojného zariadenia a vybavenie súvisiaceho so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Detva v nasledovnom rozsahu: Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 1 kus Ramenový reťazový nosič kontajnerov- 1 kus Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou 1 kus Príves na kontajnery 1 kus Veľkoobjemový naťahovací kontajner otvorený s objemom 30 m3 2 kusy Univerzálny teleskopický nakladač 1 kus Ťahaný prekopávač 1 kus Štiepkovač (drvič konárov) 1 kus Kompostér pre rodinné domy - 1 000 kusov Plastová nádoba na bioodpad 50 kusov Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 2 226 000,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 84052
REDOX, s.r.o. 2 346 800,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2017 84053
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 3 9 700,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 84054
KLC s.r.o. 2 66 900,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 84055
REDOX, s.r.o. 2 60 000,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2017 84056
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 4 61 000,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 84057

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“. 7. September 2016 7. September 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke. 29. August 2017 29. August 2017
Zmluva Kúpne zmluvy 29. August 2017 29. August 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Súťažné podklady súťažné podklady 28. Máj 2016 28. Máj 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o zmene súťažných podkladov. 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o zmene súťažných podkladov. 28. Jún 2016 28. Jún 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" 29. August 2017 29. August 2017
Ponuky uchádzačov Častí ponúk "Kritériá" všetkých uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali z hľadiska plnenia kritéria. 29. August 2017 29. August 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. August 2017 29. August 2017
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk. 30. December 2016 30. December 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 23. November 2016 23. November 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. August 2017 29. August 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. August 2016 30. August 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×