Obstarávanie

Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 686,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 684,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov (ďalej len OV), hnacích koľajových vozidiel (ďalej len HKV), prípojných vozňov (ďalej len PV), elektrických a motorových jednotiek, dotovanie hygienických potrieb, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, čistenie uzavretých systémov WC, vyprázdňovanie fekálnych nádrži, vonkajšie čistenie skríň vrátane okien strojné a ručné, voskovanie a pastovanie skríň, čistenie čelných stien ŽKV, odstraňovanie grafitov, tepovanie a pranie kobercov, tepovanie čalúnených sedadiel a opierok hláv, výmena a čistenie závesov, poťahov opierok hláv a ich čistenie, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodnenia vzniknutého a zozbieraného odpadu oprávnenou osobou a čistenie koľajiska od znečistenia vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch. Plnenie uzatvorených rámcových dohôd za I.Q./2017

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROCLEAN s.r.o. 2 334 748,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 83759
EUROCLEAN s.r.o. 3 76 077,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 83760
EUROCLEAN s.r.o. 3 155 859,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 83761

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2015 14. December 2015
Iný dokument k zákazke Doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - nahradenie Príloh č. 12/1, 12/2, 12/3 a 12/4 súťažných podkladov z 29_09_2015 29. September 2015 29. September 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o oprave súťažných podkladov 21. September 2015 21. September 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o prístupe k súťažným podkladom. 5. August 2015 5. August 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11_09_2015 11. September 2015 11. September 2015
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 2. Október 2015 2. Október 2015
Ponuky uchádzačov EUROCLEAN, s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016
Iný dokument k zákazke Oprava a doplnenie súťažných podkladov z 26.8.2015 26. August 2015 26. August 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Január 2016 13. Január 2016
Ponuky uchádzačov SLOVCLEAN a.s. 14. Január 2016 14. Január 2016
Ponuky uchádzačov Časť 4 - Čistenie ŽKV v regióne Košice 23. Marec 2016 23. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 23. Marec 2018 23. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 24. September 2015 24. September 2015
Ponuky uchádzačov V - TRADE, s.r.o. 2. Február 2016 2. Február 2016
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 11_09_2015 11. September 2015 11. September 2015
Zmluva Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 23. Marec 2016 23. Marec 2016
Zápisnica Zápisnica 13. Január 2016 13. Január 2016
Ponuky uchádzačov EUROCLEAN, s.r.o. 2. Február 2016 2. Február 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov z 26.8.2015 26. August 2015 26. August 2015
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 11. September 2015 11. September 2015
Ponuky uchádzačov Časť 4 - Čistenie ŽKV v regióne Košice 23. Marec 2016 23. Marec 2016
Iný dokument k zákazke § 41 ods.1 -Otváranie ponúk časť "Kritériá" 23. Október 2015 23. Október 2015
Ponuky uchádzačov Časť 4 - Čistenie ŽKV v regióne Košice 23. Marec 2016 23. Marec 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2016 13. Január 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom k 31.07.2015 24. Október 2016 24. Október 2016
Ponuky uchádzačov V - TRADE, s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 23. Marec 2016 23. Marec 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Január 2016 14. Január 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×