Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 228,00
Konečná suma(Bez DPH):
92 228,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic 3 Trnava (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok. Veľkoplošné opravy - opravy jednotlivých plôch veľkosti nad 200 m2, lokálne opravy - opravy jednotlivých plôch veľkosti do 200 m2.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 1 92 228,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 83498

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555909/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555910/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555911/download","filename":"Doklad o zábezpeke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555912/download","filename":"Kontrolný zoznam ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555913/download","filename":"Návrh ZoD - bez cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555914/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555915/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634879/content/555916/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557806/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557807/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557808/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557809/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557810/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557811/download","filename":"Údaje o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557812/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634939/content/557813/download","filename":"Zoznam navrhovaných subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556195/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556196/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556197/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556198/download","filename":"Plnomocenstvá na zastupovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556199/download","filename":"Prehlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634886/content/556201/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634934/content/557684/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629612/content/486815/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629612/content/486816/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0120-skutočne uhradené plnenie za rok 2016_Doprastav 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794902/content/667824/download","filename":"ZM_2016_0120_skutočne uhradené plnenie za rok 2016_Doprastav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580552/content/862248/download","filename":"Vysvetlenie SP_opravy TT_web.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629611/content/486806/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629611/content/486807/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629611/content/486808/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 3..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629537/content/485640/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava 3. Marec 2016 3. Marec 2016 []
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634883/content/556081/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634883/content/556082/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0120-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958154/content/747475/download","filename":"ZM_2016_0120_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634888/content/556212/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0120-skutočne uhradené plnenie za rok 2016_Doprastav_zadrzne 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794946/content/668100/download","filename":"ZM_2016_0120_skutočne uhradené plnenie za rok 2016_Doprastav_zadrzne.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2016/0120 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774466/content/560793/download","filename":"ZM_2016_0120_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634925/content/557427/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634925/content/557428/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie časť „Ostatné“ 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580555/content/862250/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629614/content/486825/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580561/content/862253/download","filename":"ozn o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629098/content/481173/download","filename":"ZM_2016_0120_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580549/content/862245/download","filename":"SP final_Opravy voz. Trnava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580549/content/862246/download","filename":"Príl č 1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580549/content/862247/download","filename":"Príloha k časti A2,B2,B3-opravy TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634878/content/555774/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557535/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557536/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557537/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557538/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557539/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557540/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557541/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634929/content/557542/download","filename":"Zoznam predpokl. podzhotoviteľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555736/download","filename":"Čestné vyhlásenie o nezadaní prác subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555737/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555738/download","filename":"Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555739/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555740/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555741/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634876/content/555742/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie časť „Kritériá“ 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580558/content/862251/download","filename":"INO TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557993/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557994/download","filename":"Dôverné informácie a obchodné tajomstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557995/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557996/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557997/download","filename":"Poverenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557998/download","filename":"Špecifikácia prác zadaná subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/557999/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634943/content/558000/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634944/content/558013/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556459/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556460/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556461/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556462/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556463/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556464/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634893/content/556465/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634940/content/557823/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634940/content/557824/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×