Obstarávanie

Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
96 613,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 613,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199700-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia dodávok tlačiarenských výrobkov (vizitky, pozvánky, preukazy, komplimentky, menovacie a odvolávacie dekréty, hlavičkový papier, špeciálne tlačivá, konzulárne tlačivá, rôzne brožúry a pod., a to všetko v rôznych jazykových mutáciách) podľa potrieb verejného obstarávateľa počas platnosti rámcovej dohody. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
M KREO, s.r.o. 5 96 613,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2017 83291

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Február 2017 8. Február 2017 []
Ponuky uchádzačov ponuka 27. Apríl 2017 27. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813452/content/638186/download","filename":"ponuka M CREO_ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023244/content/910288/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504076/download","filename":"02_RD_Cenník _Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504077/download","filename":"02_RD_Ostatná špecifikácia_Príloha č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504078/download","filename":"02_RD_Špecifikácia diela_Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504079/download","filename":"02_RD_tlačoviny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504081/download","filename":"03_jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742743/content/504082/download","filename":"02_Sutazne podklady Tlacoviny.pdf"}]
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635899/download","filename":"16_Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU a ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635900/download","filename":"21_Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU a ponuky c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635901/download","filename":"24_Zápisnica_z_vyhodnotenia ponuk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635902/download","filename":"25_Zápisnica_z_vyhodnotenia ponuk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635903/download","filename":"33_Zápisnica_z_vyhodnotenia ponuk po EA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812473/content/635904/download","filename":"34_Zápisnica_z_celkového vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813643/content/638981/download","filename":"ponuka WIDE Soft_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 27. Apríl 2017 27. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813448/content/638171/download","filename":"ponuka DMC_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 27. Apríl 2017 27. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813456/content/638193/download","filename":"ponuka EQUILIBRIA_ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792500/content/653163/download","filename":"35_informacia o vysledku na profil UVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812108/content/634903/download","filename":"16_Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU a ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812108/content/634904/download","filename":"21_Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU a ponuky c_2.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812487/content/635937/download","filename":"41_Sprava o zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812028/content/634662/download","filename":"zápisnica z otvárania Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812028/content/634663/download","filename":"24_Zápisnica_z_otvárania kritérií.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie k súťažným podkladom 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751757/content/435464/download","filename":"09_Vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751757/content/435465/download","filename":"09_RD_Špecifikácia diela_Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751757/content/435466/download","filename":"09_SP Priloha č_1 k časti B_1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812550/content/636030/download","filename":"Zmluva 1110000261 - scan.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943048/content/762266/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936930/content/739443/download","filename":"Zoznam subdodávateľov M KREO, s.r.o. .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 27. Apríl 2017 27. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813458/content/638195/download","filename":"ponuka DOLIS_ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Január 2017 3. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021029/content/906894/download","filename":"Zoznam subdodávateľov M KREO, s.r.o.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×