Obstarávanie

Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 365 753,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 365 753,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému (ďalej tiež len Rozširovanie a upgrade ProCop alebo predmet zákazky) pozostávajúceho z nižšie uvedených položiek podrobne špecifikovaných v časti B. súťažných podkladov: a) Položka č. 1: Pripájanie technologických zariadení do monitorovacieho systému ProCop (Čiastkové diela) b) Položka č. 2: Servisné práce c) Položka č. 3: Telekomunikačné služby a správu systému ProCop.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Profi - NETWORK, s.r.o. 1 2 365 753,00 Neuvedené EUR 30. Marec 2017 82957

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962431/content/764699/download","filename":"Zverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962431/content/764700/download","filename":"Zverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962431/content/764701/download","filename":"Zverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962431/content/764702/download","filename":"Zverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802067/content/602287/download","filename":"Zápisnica otváranie_kritériá_BAT_Procop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802067/content/602288/download","filename":"Zápisnica_otváranie_ostatné_BAT_Procop.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady na predmet zákazky "Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému" 15. November 2016 15. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/738079/content/478966/download","filename":"SP_BaT_ProCop_16_11_14 final.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov rok 2017 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933185/content/730145/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802064/content/602283/download","filename":"Zápisnica H_kriteria_Procop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802064/content/602284/download","filename":"Zápisnica H_ostatné_BAT_Procop.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb na rozširovanie upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop a poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802024/content/602160/download","filename":"2 BAT - Zmluva o poskytovaní služieb (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802024/content/602161/download","filename":"SKM_C224e17041113560.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu, ak bola predložená iba jedna ponuka 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778217/content/576601/download","filename":"odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Január 2017 26. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Február 2017 7. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/776405/content/568168/download","filename":"oznámenie o výsledku na profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápis o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802074/content/602292/download","filename":"Zápis vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Procop.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802060/content/602267/download","filename":"Správa §24 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602251/download","filename":"1 Profi-Network s.r.o. - Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602252/download","filename":"2 Profi-Network s.r.o. - Identifikácia užšej súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602253/download","filename":"3 Profi-Network s.r.o. - Opis predmetu zákazky - časť B..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602254/download","filename":"4 Profi-Network s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb - Návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602255/download","filename":"5 Profi-Network s.r.o. - Preukázanie bankovej zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602256/download","filename":"6 Profi-Network s.r.o. - Čestné vyhlásenie - pravdivosť údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602257/download","filename":"7 Profi-Network s.r.o. - Čestné vyhlásenie - neprítomnosť konfliktov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602258/download","filename":"1 Profi-Network s.r.o. - Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602259/download","filename":"2 Profi-Network s.r.o. - Identifikácia užšej súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602260/download","filename":"3 Profi-Network s.r.o. - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802055/content/602261/download","filename":"4 Profi-Network s.r.o. - Cenová tabuľka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×