Obstarávanie

Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v rezorte MK SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
159 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
159 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79421000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie expertných poradenských služieb súvisiacich s prípravou riadiacej dokumentácie prioritnej osi 3 Integrovaného regionálneho operačného programu a expertných poradenských služieb súvisiacich s implementáciou Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Rozsah, detailný popis a forma poskytovania expertných poradenských služieb budú zadefinované podľa aktuálnych potrieb v konkrétnych čiastkových zmluvách na základe aktuálnych potrieb MK SR a príslušnej organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti priebežne počas trvania Rámcovej dohody.Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1 tohto oznámenia ).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Centire s. r. o. 3 159 200,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 82916

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1 ZVO časť kritéria 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514703/content/178558/download","filename":"Informacia_§_41_ods_ZVO_kriteria_pdf.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm d) zákona o VO 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514706/content/178557/download","filename":"Informácia 136 ods.9 pism. d zakona.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636397/content/600214/download","filename":"Ponuka_centire.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514688/content/178684/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514712/content/178649/download","filename":"Informácia o vysledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm c) zákona o VO 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514700/content/178565/download","filename":"Informacia_136_ods_9_písm_c_ZVO_ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienky účasti 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636357/content/599288/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636359/content/599368/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636359/content/599369/download","filename":"zapisnica_otvaranie_casti_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636359/content/599371/download","filename":"priloha_k_zapisnici_otvaranie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636359/content/599372/download","filename":"priloha_vyhodnotenie_kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514694/content/178866/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514691/content/178816/download","filename":"Rámcová dohoda - text.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 21 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o VO 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636348/content/599109/download","filename":"Sprava_podla_§_21_ZVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636354/content/599212/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1 ZVO časť ostatne 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514697/content/178556/download","filename":"Informacia § 41 ods 1 ZVO ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm e) zákona o VO 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514709/content/178598/download","filename":"Informacia_§_136_ods_9_pism_e_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636396/content/600197/download","filename":"Ponuka_octigon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636393/content/599938/download","filename":"Ponuka_eurodotácie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×