Obstarávanie

Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
105 397,00
Konečná suma(Bez DPH):
105 397,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233221-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len "VDZ") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa použitím jednozložkového, dvojzložkového materiálu - studeného plastu alebo termoplastu. Realizácia VDZ: dodanie materiálu a práce, pravidelná obnova ako aj obnova VDZ po opravách, údržbe povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 105 397,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 82828

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579263/content/217421/download","filename":"ZM_2015_0532_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0532 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774348/content/560468/download","filename":"ZM_2015_0532_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579269/content/217519/download","filename":"zapisnica splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579269/content/217521/download","filename":"zapisnica splnenia podmienok účasti 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217839/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217840/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217841/download","filename":"Plnenie zmluvy zabezpečené subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217842/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217843/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217844/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie časť "Ostatné" 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579251/content/217607/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218217/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218218/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218219/download","filename":"zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218220/download","filename":"zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579260/content/217903/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579245/content/217409/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie časti ponúk Kritériá 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579254/content/217738/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217803/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217804/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217805/download","filename":"Príloha k časti A.2, k časti B.2, k časti B.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579239/content/217498/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579239/content/217499/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579224/content/217911/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579248/content/217515/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0532 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795377/content/670426/download","filename":"ZM_2015_0532_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218662/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218663/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218664/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218665/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218666/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218667/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VADET s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218399/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218400/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218401/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218402/download","filename":"Plná moc pre vedúceho člena skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218403/download","filename":"Špecifikácia časti prác na diele vyk. subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218404/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218405/download","filename":"Určenie osoby zodp. za real. súť. kola EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218406/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218407/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. December 2015 29. December 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579257/content/217828/download","filename":"oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579233/content/218628/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0532-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957969/content/747003/download","filename":"ZM_2015_0532_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579215/content/217935/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579215/content/217936/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218177/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218178/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218179/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218180/download","filename":"Spoločenská zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218181/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218182/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218183/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218184/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218565/download","filename":"Potvrdenie o bankovej záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218566/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218567/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218568/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218569/download","filename":"Vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218570/download","filename":"Zoznam príloh.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×